Paylaş

Bankasürans Yönelimleri 2023

Banka sigortacılığı anlamına gelen ve sigortacılık sisteminin temel yapı taşlarından olan bankasürans, ülkemiz sigortacılığında özellikle 1990’larla birlikte banka ve sigorta şirketlerinin kazandığı büyüme ivmesi, kredi kullanımı ve kredi kartlarının artması, yeni sigortacılık ürünlerinin piyasaya girmesi ve internet bankacılığınında etkileri ile sigorta şirketleri için giderek daha önemli bir satış kanalı ve özel işbirliğine yönelik projelerle giderek gelişiyor.

ALİ CİVAN
23.11.2022
Sosyal Medyada Paylaş

Banka sigortacılığı anlamına gelen ve sigortacılık sisteminin temel yapı taşlarından olan bankasürans, ülkemiz sigortacılığında özellikle 1990’larla birlikte banka ve sigorta şirketlerinin kazandığı büyüme ivmesi, kredi kullanımı ve kredi kartlarının artması, yeni sigortacılık ürünlerinin piyasaya girmesi ve internet bankacılığınında etkileri ile sigorta şirketleri için giderek daha önemli bir satış kanalı ve özel işbirliğine yönelik projelerle giderek gelişiyor.

Bankaların hedefleri ve farklı gelir kalemlerinde her yıl daha çok önem kazanan bankasürans, ülkemizde sigortacılığın gelişmesi ve sigorta penetrasyonunun artması için vazgeçilmez bir sigorta satış kaynağıdır.

2022 yıl sonu itibarıyla Türk Sigorta Sektörü’nün hacmi 10 milyar dolara ulaşırken bankasürans kanalındaki prim üretimi elementer ve hayat - emeklilik branşının her birinde 10 ‘ar milyar TL’nin üstüne ulaşmış durumda.

Toplamda 10 milyar USD seviyesine ulaşan bankasürans ülkemizdeki emeklilik branşının %74’ünü gerçekleştirirken bu oran hayat branşında %90’a kadar çıkıyor, yani hayat sigortacılığında bankasürans neredeyse sektörün tüm hakimi durumunda, elementer branşta bankasüransın toplam içindeki payı %16 iken tüm geleceğe yönelik 10 yıllık projeksiyonlarda bankasürans payının %7- 8 oranında daha da artacağı öngörülüyor.

2023 ve sonrası sigortalıların bankasüransın pazarlama, özel projeler ve teknolojik altyapı gibi avantajları nedeniyle banka kanalının başta hayat-emeklilik branşı olmak üzere tüm sigortacılık branşlarında üretimini giderek arttıracağını görüyoruz.

Bankasüransın başarısında pazarlama ve satışı arttıran ana unsurlar arasında, sigortacılıktaki en önemli olgulardan bankacıların aldıkları başarılı eğitimler neticesinde sigortalıları ve sigortalı adayları ile kurdukları başarılı iletişimleri olduğunu görüyoruz…

Bankasüransın çağrı merkezleri,internet aracılığıyla gerçekleştirdiği üretimde dikkat çekici olsa da yine bu üretim artışının temelinde bankacılara duyulan güven, iletişim, doğru pazarlama stratejileri, hızlı geri bildirim ve başarılı ürün bilgisi ile rakip ürün analizlerine sahip olarak sigortalı ve sigortalı adaylarıyla paylaşabilme başarısını görüyoruz.

Banka aracılığıyla ürünlere kolay ulaşım, bankanın sigortalı için konforu, reklam ve sosyal medya etkisi ile tabii ki fiyat bankasüransın başarısında önemli etkenler olsa da aidiyet konusunda bazı sıkıntılar olduğu kesin. Poliçe yenilemelerinde aidiyet yani sadakatin artması için sigortalılarla yıl içinde daha fazla iletişim ve sigortalı desteğinin gerçekleşmesi gerekliliği sistemin daha da büyümesi için gerekli unsurlardan.

Önümüzdeki yıllarda bankasürans piyasasında dijitalleşme ve insurtech uygulamalarının üst düzey teknolojik yatırımlarla dikkat çekeceğini net bir şekilde görebiliriz.

2022 yılı itibarıyla bir taraftan sigorta şirketlerinin teknik ve pazarlama alanında dijitalleşmesi ile tüm dünyada yatırımları artan insurtech ile bankalar daha farklı,daha kolay satılabilir, daha teknolojik, piyasada ihtiyaç duyulan ve tabii ki özellikle y ve z kuşağının kolay satın alabileceği ürünleri pazarlamaya başlayacaklardır.

Günümüz ve geleceğe yönelik tüm bu aşamaları paylaşırken unutulmaması gereken ilk konu sigorta şirketi ve banka işbirliğindeki uyum, empati ve karşılıklı güvendir.

Bankasüransın diğer sigorta satış kaynaklarından yönetim, ürün ve pazarlama açısından farkları nedeniyle banka ve sigorta şirketinin birlikte bu kanala yönelik inovatif özel ürünler oluşturma ve ürünlerle sigortalı portföylerini gerçekleştirme, geliştirme ve yönetebilmesinin gerekliliğidir.

Sigortacılık ürünleri, sigortalılar açısından bankasürans ürünleri şeklinde değerlendirilirse Bankasürans’ın başarısı o kadar ön plana çıkacaktır.

Bankasüransın gelişmesi için bu alana uygun inovatif ürünlerin başarılı asistans hizmetlerle desteklenmesi yanında sigortalılık yılı başarılı sigortalı müşteri hizmetler ve hasar desteği sistemin güçlenmesi için herzaman çok değerli olacaktır.

Bankasüransta banka ile sigorta şirketi işbirliğinde başarıyla kurgulanmış performans ve ödül göstergeleri kuşkusuz gerek banka yönetimini gerekse bankasürans sigorta satış temsilcilerini çok başarılı ve verimli bir şekilde motive edecektir.

Bu arada bankasüranstan sigorta şirketlerine geri bildirimin önemine de vurgu yapalım.

Bu aşamada hem ihtiyaç duyulan doğru ve nitelikli sigorta ürünleri hemde banka ile sigorta şirketi arasındaki teknolojik ve operasyonel uyum ve başarılı entegrasyon sistemin ilerleyebilmesi için gereklidir.

2023 ve sonrasında bankasürans payı büyürken bankaların ve sigorta şirketlerinin yoğun ve etkin çalışmayla yeni ve sisteme uygun ürünler, üst düzey teknik altyapı ve özellikle eğitimlerle insan kaynaklarına yani satış danışmanlarına yapılacak yatırımlarla sistemin sağladığı büyüme ivmesini artacağı kolayca öngörülebiliyor. Bunlarla birlikte ürünleri giderek kendi sistemine özel hale gelen bankasüransı gerek bilgi işlem gerekse pazarlama altyapısında giderek artan dijitalleşme ve insurtech uygulamalarının da geliştireceği kesin görünüyor.

Sigorta şirketleri ve bankalar bankasürans ile önemli bir gelir kaynağı bulmakta ve müşterilerine yeni,aidiyeti yüksek bir hizmet sunmuş olmaktadırlar.

Özellikle sigortacılığın ileri olduğu gelişmiş ülkelerde de bankaların aracılığıyla sigorta hizmetlerinin pazarlanması, sigortalı ve sigortalı adaylarına daha güvenli, teknolojik ve hızlı gelmektedir. Ülkemizde de yönelimin gelecek 10 yılda bankasüransın pazar payının yukarıda belirttiğimiz bir çok nedenle artacağını görüyoruz.

Sonuç olarak bankasürans bugün ve gelecekte bankalar, sigorta şirketleri, sigortalılar, tüm finansal piyasalar ile dünyada olduğu gibi ve ülkemizde de giderek önem kazanacak en değerli sigorta satış kaynaklarının başında geleceğini görüyoruz.

Sigortalı günler dileğiyle.

TÜM YAZILAR