Paylaş

Türkiye’de Başlangıç Seviyesinde Sigortacılık

Türkiye ekonomik, stratejik, kültürel, coğrafi ve jeolojik nedenlerle yaşayanların pek çok senaryoda güvenceye ihtiyaç duyduğu bir ülke olarak dikkat çekmektedir.

Sosyal Medyada Paylaş

Türkiye ekonomik, stratejik, kültürel, coğrafi ve jeolojik nedenlerle yaşayanların pek çok senaryoda güvenceye ihtiyaç duyduğu bir ülke olarak dikkat çekmektedir. Ama vatandaşlarımızın da kendini güvenceye alma, önlem oluşturma gibi bir alışkanlığının olmaması başa gelen her türlü riskte büyük ve telafi edilemeyecek tecrübeler oluşmasına sebep vermektedir.

Türkiye’deki kültürü ve sigortacılığın büyüme ivmesinin yükselmesinin en büyük engellerini atasözlerimiz ile de destekliyoruz. “Bir musibet bin nasihattan iyidir”, “Başa gelen çekilir” gibi kalıplaşmış cümlelerimiz aslında tecrübe edinerek öğrenme ve önlem almaya yatkın bir kültürümüz olduğunu da ifşa ediyor.

2021’in ilk yarısına baktığımızda ülkemizde 38 milyona yakın hayat dışı ve hayat grubu üretim adedine ulaşılmışken 50’den fazla ürün grubunda hem ticari, hem bireysel bazda üretimin toplam nüfusun neredeyse yarısı seviyesinde olması basit bir matematik ile dâhi sigorta ürünlerine eğilimimizin ne denli az olduğunu göstermektedir.

Müşteriler de satın aldığı sigorta ürünlerinin içeriğinden yana çok fazla bilgi sahibi olmadığından ürünü tanımayan müşterilerin, o ürüne talep oluşturmasının mümkünlüğü kısıtlanıyor. Tüketim toplumları elde ettiği üründen direkt fayda sağlamak istersen sigortanın risk gerçekleşirse sağlayacağı fayda Türkiye’deki müşteriler için yeterli ve somut bir fayda oluşturmuyor gibi gözüküyor.

Sigorta sektörü sadece geçmişin ve günümüzün değil aynı zamanda geleceğin de vazgeçilmez ve büyümeye devam edecek bir sektörü olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü sigortanın hizmet ettiği ürünler teknolojinin ve bilimin de gelişmesiyle doğru orantılı gelişmek durumda kalıyor. Hayatımıza giren Akıllı telefonların hemen ardından kullanıcılar için maddi, manevi değerinin büyüklüğü ile orantılı olarak güvenceye alma ihtiyacı doğmuş ve sektörde Akıllı telefon sigortası yapan şirketler artmıştır. Yine dijitalleşmenin etkileriyle dijital dünyada koruma güvencesi oluşturan ürünler karşımıza çıkmaktadır.

Mevcut ürünlerin kapsamı ve niteliğinin yanında dünya çapında sigortalama ve sonrası hizmet süreçlerindeki teknolojik gelişimler Türkiye’nin hem arz hem de talep noktasındaki gelişimini hızlandırıp dünya trendine ayak uydurması gerekliliğini çarpıcı şekilde ortaya koymaktadır. Günümüzde drone ile hasar tespiti, telefon ile kısa süreli kişisel eşya sigortalama hizmetleri, B2C uygulamalarda anında sigortacılık, kripto güvence altına alma yöntemleri gibi sektöre çağ atlatacak global girişimlere tanık oluyorken buna Türkiye’ deki sigorta faaliyetindeki tüm kurumlarımızın ayak uydurma çabasında olması ve bu faaliyetlerin devlet tarafından desteklenmesi elzem bir konudur.

Tabii ki Türkiye’de de sigorta ve teknolojileri belli seviyede destekleniyor. Yurtdışında tanık olduğumuz inovasyonlar ülkemizde de yaygınlaşıyor hatta bazı girişimler dünyada tek olma özelliğini de koruyor. Ama bunu Türkiye’de sadece sigorta sektörü çalışanları biliyor ve ulusal boyutta reklamlar, destekler yetersiz kalıyor.

Unutulmamalıdır ki arz ne kadar çok olursa olsun sektörü ve ticaret hacmini büyüten anahtar nokta arza karşı oluşacak taleptir. Türkiye’de sigorta sektörüne taleplerin büyük çoğunluğu zorunluluk veya başa gelen ihtiyaçlardan oluşmaktadır. Sigorta sektörünün her türlü hizmeti müşterilere ve müşteri adaylarına doğru aktarıldığı takdirde, oluşabilecek faydalar somutlaştırıldığında ve doğru tanıtıldığında büyüyen talep sektörde bilinçli tüketimi ve doğal olarak hem içerik, hem hacim olarak da sektörün dünya ortalamalarında büyümesini teşvik edecektir.

Bu çerçevede ülkemiz sigortacılığını değerlendirdiğimizde maalesef hâlâ başlangıç seviyesindeyiz. Müşterilerin daha iyi tanıdığı ve sektörün yeni teknolojileri, inovasyonları, farklı ürünleri daha çok desteklediği, devletimizin de büyüme stratejilerinde birinci sırada yer verdiği ve teşvik sağladığı bir sigortacılık geleceğine sahip olmayı arzu ederek keşke demediğimiz yarınlar diliyorum.

TÜM YAZILAR