Paylaş

Bankasurans Hakkında

Bankasürans uygulamaları tüm dünyada hızla gelişmektedir. Ülkemizde de durum bundan farklı değildir.

TANER AYHAN
14.10.2015
Sosyal Medyada Paylaş

Bankasürans uygulamaları tüm dünyada hızla gelişmektedir. Ülkemizde de durum bundan farklı değildir. Bankasüransın bankaların karlılıklarını, sigorta şirketlerinin ise hem prim üretimlerini hem de karlılıklarını arttırmaktadır.Dünyanın farklı coğrafi bölgelerindeki sigorta müşterilerinin davranışlarını yönlendiren etkenleri belirlemeye dönük olarak yapılan 2012 Küresel Sigorta Tüketici Anketi’nin bankasüransa dair sonuçları hiç birimiz için sürpriz olmamalı. Dünya çapında 24000 kişiye uygulanan bu anketin en önemli bulgusu; müşterilerin güven duydukları, kendilerine değer veren ve uygun bir yerden sigorta ürünleri almak istedikleridir. Bu ifade büyük ölçüde bankaları betimlemektedir. Söz konusu araştırma, müşterilerin güven duyabilecekleri kuruluşlardan basit ve şeffaf ürünler talep ettiklerini ortaya koymaktadır. Gelişen ve globalleşen dünyamızda tüketici ve firmaların ihtiyaçları ve gelişen Sigorta bilinci ile bir çok yeni sigorta ürünün ortaya cıkmasına neden olmustur. Bankalar bu sigorta ihtiyaclarına cevap verebilmek için sigorta şirketleri ile ortaklaşa calısıp müşterilerinden aldıkları dönüşleri ve belirtilen sigorta ihtiyaclarını sigorta sirketlerine iletmişlerdir. Bunun sonucunda da özellikle bireysel sigorta ürünlerinde banka kanalı ile sigorta satısı hızla artmaktadır. Bankasürans bankalar için faiz dısı gelir kaynağı acısından önemli olduğu kadar, sigorta sirketleri tarafından müşteri geri donusleri , farklı ürün satısları, vb nedenlerle en önemli dağıtım kanalı haline gelmiştir. Genellikle bankasürans kavramı, sigorta ürün ve hizmetlerinin bankalarca dağıtılması olarak tanımlanmaktadır. Dünya çapında çok sayıda bankasürans operatörü, oldukça farklı yapıda çeşitli uygulamalar yapmaktadır. Bankasürans, özel ve ticari müşterilere bilinen sigorta ürün ve hizmetlerini dağıtmanın önemli bir kanalı olmasının yanında, “anahtar adam” sigortası (keyman insurance), yatırımcı sigortası (investor insurance) veya ortaklık sigortası (partner insurance) gibi ticari sigortacılık alanlarında da oldukça başarılı bir dağıtım kanalıdır.Bankasürans bir ülkeden diğerine büyük değişiklikler göstermekle birlikte de üç temel model çerçevesinde icra edildiği söylenebilir. Bunlar; dağıtım anlaşmaları (distribution agreement), ortak girişim (joint venture) ve tam bütünleşme (full integtration) olarak sıralanabilir. Ayrıca karşılıklı hisse devri (cross shareholding), birleşme (acquisition), yeni şirket kurulması, mülkiyet (ownership) gibi modellerden de söz edilebilir. Ülkemizde Bankasürans sigorta satısı hızla artan bir grafik halindedir. Bu nedenle bu finans kuruluslarınında sigorta satısları düzenlemek, müşteri şikayetleri en aza indirgemek adına bir çok yeni yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Tarih Bankasürans Prim Üretimi Toplam Prim Üretimi Banka Üretim Oranı
2011 3,985,786,044 17,165,081,182 23.22%
2012 4,504,097,011 19,826,649,623 22.72%
2013 5,670,226,977 24,229,615,730 23.40%
2014 5,868,604,918 25,989,552,686 22.58%
01.01.2015/31.07.2015 4,033,602,489 17,560,135,690 22.97%

*Türkiye Sigorta,Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Resmi İstatisliği.

22 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan ve bankalar açısından önemli değişiklikler içeren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği ile takiben yayımlanan 2014/8 sayılı Genelge çerçevesinde, 30.04.2015 tarihi itibariyle, bankaların bireysel, kurumsal vb. birimlerinde sigorta ürünleri hakkında “bilgilendirme, satış ve pazarlama” yapan tüm personelin, SEGEM tarafından düzenlenen Teknik Personel Yeterlilik Sınavına katılması ve lisanslandırılması şartı getirilmiştir. Böylece bankalar da sigorta satışı yapan kişinin bu anlamda yeterli bilgiye sahip olması beklenmektedir. SEGAM sertifikası sigorta satısında önemli bir unsur olduğu için artık personel alımlarında da BES, SEGEM gibi sertifikalar daha önemli olmuştur. ilk once satış yapanın eğitimi ile yapılan bu düzenlemelerin arkasından müşteri bilgilendirme ile ilgili bir sonraki düzenleme olan poliçe yapılmadan müşteriyi teklifler konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan, müşteriye başka sigorta aracılarından da teklif alma şansını veren, müşterinin satın aldığı ürünün detaylarını anlatan, ödemesi, yenilemesi, yenileme bildirimi gibi bir cok unsuru kapsayan; bireysel kredilerle Bağlantılı Sigorta Uygulama Esasları ile genelge 13.09.2015 tarihi itibariyle yürülüğe girmiştir.Bu tür düzenlemeler müşteriler acısından faydalı olmaklar beraber , imza zorunluluğu , satış sürecinin uzatılması, yeni sistemsel düzenlemeler acısından satışı daha da zor hale getirmektedir. Diğer yandan satanın ve satın alanın ürün hakkında farkındalık yaratması açısından da çok önemli hukuksal düzenlemelerdir.Günümüzde insan ihtiyaçları teknolojininde hayatın çok içine girmesi nedeni ile her ihtiyacında teknolojik destek almak istemektedir. Sigorta satışında da yine internet aracılığı ile sigorta satın alma talebi oluşmaktadır. Bankalar müşteri ile herzaman direk iletişimde olan çoğunlukla satışlarını yüz yüze yapan finansal kurumlardır. Hayatın bu kadar içindeki iletisim teknolojisinden faydalanmak en az diğer kuruluslar kadar bankalar içinde cok önemlidir. Yeni yasal düzenlemeler ile gerek bilgi ve bilgilendirme formu , gerek yenileme bildirimleri email yolu ile kabul edilmektedir. Bu aslında müşterinin banka şube dışı kanallarını da aktif kullanmasına olanak vermektedir.Günümüzde tüm sektörler dijital kanallar ile internet üzerinde müşterilerine satış yapmak ve hizmet vermek için yatırım yapmaktadır. Son birkaç yıldır özellikle akıllı telefonların yaygınlaşmasından sonra müşterilerinde dijital kanallara yönelmesi bu konudaki yatırımların artmasına neden olmuştur. Mobil Bankacılık kullanıcıları son 2 yılda %350 artmıştır. Pek çok hizmeti ve ürünü internet üzerinden alabilen müşteriler benzer hizmetleri sigortacılık sektöründe de talep etmiş, bu konuda yeni yatırımlar yapılmıştır. Önümüzdeki dönemde müşterilerin talepleri doğrultusunda bankasürans sektörünün de dijital kanallara yönelmesi sektörün satışlarını arttıracaktır, maliyetlerin düşmesinin yanısıra yeni ürünlerin devreye girmesini ve sigortalı kitlesini de süratle artıracağına inanmaktayım.

 

TANER AYHAN

TÜM YAZILAR