Paylaş

Dijitalleşen Pazar ve Müşteri Tercihi üzerine

Dijitalleşen Pazar ve Müşteri Tercihi üzerine Gelişen teknoloji ve hayatımıza katkılarını, bireylerin tüketim alışkanlıkları üzerinde yarattığı dijitalleşme etkisi ile finansal pazarlarda da görmekteyiz.

ERKAN AYDOĞAN
26.09.2016
Sosyal Medyada Paylaş

Dijitalleşen Pazar ve Müşteri Tercihi üzerine
Gelişen teknoloji ve hayatımıza katkılarını, bireylerin tüketim alışkanlıkları üzerinde yarattığı dijitalleşme etkisi ile finansal pazarlarda da görmekteyiz.
E-ticaret, Sanal Pazar, Dijital Market gibi terimler hızlı bir şekilde günlük hayatın ve iş yaşamının vazgeçilmezleri arasına giriyor.
Bireylerin tüketim güdüsündeki bu değişim zaman kaybının önüne geçerken serbest piyasa ekonomisinin rekabet ortamını da güçlendiriyor.
Başta reklam verenin ön plana çıktığı ortamlardan, nihai tüketicinin aradığı mal ve hizmeti bulduğu, günümüzde ise hem alıcının hem satıcının bir araya geldiği katı bir rekabetin olduğu ortamların, sanal dünyada ön plana çıktığını ve hızlı bir şekilde yayıldığını görebiliyoruz.
Müşteri tercihlerine baktığımızda güvenilir kanalları tercih ettiğini ve daha da bilinçli bir profil çizdiğini izliyoruz.
Bu noktada Bankaların kurumsal kimliği ve Sigorta Şirketlerinin verdiği güven ile finans sektöründe güçlü bir oyuncu yaratılmış oluyor.
Organizasyon şeması açısından bankalar şube ağı ülke geneline yayılırken dijital platformlar aracılığı ile şubesinin olmadığı yerlerde yaşayan tüketiciye de ulaşabiliyor ve hizmet sunuyor. Hem de bu hizmeti düşük maliyetle ve hızlı bir şekilde tüketiciye ulaştırabiliyor.
Aynı durumu Sigorta Şirketleri için de söylememiz mümkün; acentesi olmayan illerde bile sigorta satışlarını Alternatif Dağıtım kanallarından gerçekleştirdiğini takip ediyoruz.
Özellikle bireysel müşterilerin genel tüketim güdüsünün yoğunlukla internet ve web tabanlı ortamlardan gerçekleştiğini düşündüğümüzde ilerleyen yıllarda Bankasürans kanalının etkinliğinin hızlı bir şekilde artacağını ve bankaların sigorta satış kanalları arasında daha etkin bir role sahip olacağını kabul etmeliyiz.
Sigorta şirketleri tarafından sunulacak ürünlerin dijital kanala ve bankacılık ürünlerine uyumlu; basit, anlaşılır, kolay ulaşılabilir ve tüketiciye fayda sağlayan özellikler barındırması gerekmektedir.

Müşterinin tercihini, maliyet oluşturmayan fakat ek fayda ve ya hizmet elde edeceği ürünler olacağını kabul edersek, önümüzdeki dönemde sigorta sektöründe rekabetin artacağı ve müşteriyi daha çok merkezine alan bir anlayışın hakim olacağını öngörebiliriz.
Genel anlamda satış kuralları değişiyor; satış yapan kişiyi ödüllendirmekten, müşteriyi ödüllendiren bir yapıya dönüşüyor.
Hediye çekleri, indirim kuponları, ödüller tüketici tarafında talep iştahı yaratmaktadır.

Özetle makro etkilere bağımlı olarak değişen piyasa koşullarından, müşterinin tercih edeceği, ihtiyaçlarına hatta fazlasına kolayca ulaşabileceği bir ortama geçiş sürecindeyiz.
Formül yine aynı: “Doğru Müşteri+Doğru Ürün=Mutlu ve Sadık Müşteri “; formülün işleyişinde en önemli kilometre taşı ise “Müşteri Odaklı” olmaktan geçiyor.

ERKAN AYDOĞAN

TÜM YAZILAR