Paylaş

Dijital Bankasürans

Bankasürans kavramını genel olarak; Sigorta işlemlerinin bankaların mevcut satış kaynakları aracılığıyla (şubeler, mobil, internet bankacılığı) banka müşterilerine sunulma süreçlerinin toplamı olarak tanımlayabiliriz.

Sosyal Medyada Paylaş

Bankasürans kavramını genel olarak; Sigorta işlemlerinin bankaların mevcut satış kaynakları aracılığıyla (şubeler, mobil, internet bankacılığı) banka müşterilerine sunulma süreçlerinin toplamı olarak tanımlayabiliriz. Bankasürans; Sigorta sektörü açısından her geçen gün önemi artan ve sektörel katkısının yüksek olduğu stratejik bir dağıtım kanalıdır.

Sigorta şirketleri ve bankaların ortak hedef, strateji, plan ve iş süreçleriyle aynı iş birliği doğrultusunda ortak hareket etmeleri görüldüğü ya da zannedildiği kadar kolay bir oluşum değildir. Şöyle ki; "Kaynak kullanımı" denilince banka ve "risk algısı" denilince sigorta sektörünün akıllara gelmesi, bir başka deyişle "işleyiş ve tema" olarak birbirinden farklı iki unsurun; ortak uygulamalar doğrultusunda iş yapabilmesi ya da bir iş birliğine girmeleri için elbette bazı hedeflere ve motivasyon kaynaklarına ihtiyaç var.

Bu fayda dağılımı açısından sırasıyla bankasürans yapısının üç ana aktörünü incelersek:

  • Bankalar
  • Sigorta Şirketleri
  • Banka Müşterileri

Bankaların; dünyada ekonomik istikrarsızlıkların artışıyla düşen fg(*) oranlarına karşılık, fdg(**) oranlarına duyduğu artan iştah, komisyon hacimlerindeki artış beklentisi, ( asıl hedef : karlılık) ,müşterilerine kendi şubeleri yada dijital platformlarda  yaşatacağı eşsiz  sigorta deneyimleri ( müşteri / kullanıcı memnuniyeti).

Sigorta şirketlerinin; arttırmayı hedeflediği üretim hacimleri, bankaların canlı, rafine müşteri portföyleri ve bu portföylerin sigorta ürünleriyle eşleştirme amaçları (portföy yönetimi), bankaların teknolojik inovasyonları sayesinde kendi sistemlerini geliştirmek ve teknolojik entegrasyonlar.

Müşteriler; Banka şubeleri ya da banka dijital platformları gibi güvenli alanlardan kurumsal çerçevede sigorta ürünleri satın almak, kişiselleştirilmiş, esnek sigorta ürünlerine ulaşabilmek, banka teknolojisi ve güveni ile sigorta işlemlerini geçekleştirebilme konforu.

Yukarıda; klasik, uzun yıllardır bilinen ve sahada uygulanan tanımlamaları yaptıktan sonra, bankasüransın günümüzde tüm sektör ve branşlarda büyük ve zorlayıcı bir güç haline gelen "dijital talep" ile yüzleşmesi gerçeğini tekrar hatırlatmak isterim. Bu süreci "yeni nesil bankasürans" ya da "bankasürans 3.0" olarak da adlandırabiliriz.

Banksürans 1.0 ve 2.0; Banka ve Sigorta şirketlerinin ortak bir sistem analitiği ile / entegre sistemler ile satış, operasyon, tahsilat, teknik vs. süreçlerinin sistemsel altyapısının oluşmasına ilişkin süreçler toplamı olarak tanımlayabiliriz. Bahsettiğim yapı ülkemizde uygulamaya geçmiş ve bu entegre sistemlerden hedeflenen sonuçlara ulaşılmaya devam edilmektedir.

Esas konumuz ise dijital bankasürans; bu alandaki gelişmeler baş döndürücü seviyede, adeta bir bilim kurgu filmi gibi. Şunu da belirtmek isterim; yapılan araştırmalarda özellikle pandeminin itici gücüye önceki yıllarda başlayan "teknolojik inovasyon" süreçleri kendini adeta ve tamamen "dijital bir iklime" bırakmış durumda. "Dijital aklın ve dijital talebin" gittikçe egemen olmaya doğru gittiği dünyamızda bankasüransın geleceği de şüphesiz dijitalleşen sistemler ve "dijital akıldan" geçiyor.

Bu yönde atılan birçok ilerleyici adımlardan birkaç tanesi;

*Sanal ve gerçek zamanlı poliçeler.

*Dijital tabanlı CRM sitemleri.

*Sanal Risk değerlendirme süreçleri.

*Barkodlu teklifler ve poliçeler.

*Robotik chatbotlar

*Metal yakalı çalışanlar

*Büyük verilerin daha hızlı ve güvenilir işlenmesi için, dijital bazlı büyük veri analitikleri. (büyük veri analizi)

*Makine öğrenimi gibi.

Aslında yeni nesil bankasürans (dijital bankasürans)  diye adlandırılan sürecin tek hedefi  "uçtan uca dijital bir müşteri deneyimi" Elbette; operasyon, zaman maliyeti kazançları, çalışan sayısı optimizasyonu, dijital rekabet ile öne çıkmak gibi olumlu çıktıları olsa da asıl hedef yukarıda da anlatmaya çalıştığım gibi dünyada ve dolayısıyla ülkemizde işlem hacim potansiyeli yüksek, hız, esneklik ve kolay ulaşılabilirlik kaygısı olan" dijital talebe" arz oluşturmak.

Bankaların, sigorta şirketlerine kıyasla teknolojik alt yapılarına yaptıkları yatırımlar çok daha eskiye dayanmaktadır. Bu nedenle bankasürans yapısında teknolojik anlamda zorlayıcı taraf şüphesiz banka tarafıdır; bu durum banka kanalının, sigorta sektörünün mevcut dijital dönüşüm maratonunda bir kaldıraç görevini göreceğini de göstermektedir.

Bankacılık tarafındaki gelişmelere de değinmek isterim; özellikle 2008 mortgage krizinden sonra ortaya çıkan ve hepimizin yaşayarak şahit olduğu; iflaslar, çöküşler, ekonomilerin istikrarsızlaşması dalgasından sonra "finansal inovasyon" süreçlerine yeni bir bakış açısıyla yönelindi. Bu süreçte sonra Bankacılığın yeni rotası

"fintech"  firmalarıyla ortaklık yaparak "yeni nesil bankacılık" olarak tanımlanan sürece emin adımlarla ilerlemek oldu. Finansal teknoloji firmaları ile ortaklık; dijital tabanlı sistemlere geçiş, dijital ürünler, yapay zeka uygulamaları, dijital banka gibi "full dijitalizasyon" süreçleri hem bankacılığı hem de konumuz olan bankasürans yapısını derinden etkiliyor ve etkileyecektir. Burada bilindiği gibi sigorta sektörü de dijital gelişim süreçlerini fintechin bir kolu insurtech uygulamalarıyla geliştirmektedir, Sigorta şirketleri, Bankasürans yapısı içinde ortağı olan Bankaların "dijital devrimlerini" analiz edip, bu sürece yeterli ve gerekli ar/ge yatırımları yapmaları ve dijital ekosistemlerini ve dijital stratejilerini belirlemek zorumda kalacakları  dönem içinde olduklarını da vurgulamak isterim.

Şu konuya da değinmenin gereği olduğunu düşünüyorum; “finansal teknoloji firmalarının” dünyada hızla artan "dijital talep" karşısında önümüzdeki dönemlerde banka ve sigorta şirketleri için bir rakip olabilme potansiyelleri çok yüksek gibi gözüküyor. Günümüzde Çin bu konu için iyi bir örnektir. Dijitalleşme zorunluluğu, firmaları hatta sektörleri çok farklı boyutlarda karar almalarına neden oluyor. (işletme sistemlerinin tamamen değiştirilmesi, hacim olarak küçülen, teknolojik olarak büyüyen yapılar). Bankacılıkta "şubesiz bankacılık" ise yeni nesil bankacılığın ta kendisi; tüm bankalara ait tek bir mobil entegre sitemlerin oluşması, dijital para, blockchain, barkodlu sistemler, yüz tanıma güvenlik uygulamaları, kişiye özel ürün ve hizmetler gibi bir çok

"dijital parametre" ya da "dijital satış kanallarının” hayata geçirmesiyle, bankasürans yapısının yakın gelecekteki mücadele alanının "dijitalizasyon" olacağını tekrar belirtmek isterim. Bu süreçten sonra daha fazla üretim hacmi değil, daha fazla dijital yapılara yatırım yapanın önde olacağı bir yapıyla karşı karşıya kalacağımız neredeyse kesinidir. Bankalar ve sigorta şirketleri uyumlu iş birliğiyle "yeni nesil bankacılık" ve "bankasürans 3.0"' ı hayata geçirerek mevcut finansal tecrübelerini, dijital alt yapılarıyla birleştirerek, her alanda "değişmeye" ve "yenilenmeye" açık bir vizyon oluşturmaları gerektiği artık yadsınamaz bir gerçek haline gelmiştir. Bu yeni vizyonun adı belki de "Bankasüransın Dijital Devrimi" olabilir.

*fg: Faiz Gelirleri.

**fdg: Faiz Dışı Gelirler

TÜM YAZILAR