Paylaş

Sigortacılıkta Teknoloji Kullanımı

Online sigortacılık, internet ve mobil cihazlar aracılığıyla sigorta poliçeleri satın alma ve yönetme sürecini kolaylaştıran bir uygulamadır. Bu sistem, müşterilerin poliçe satın alma, değiştirme ve iptal etme ve tüm diğer sigortacılık işlemlerini online olarak yapmalarına olanak sağlar. Online sigortacılık, müşterilerin zaman ve mekândan bağımsız olarak sigorta işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlar.

MESUT TALEBİ
10.04.2023
Sosyal Medyada Paylaş

Son yıllarda teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte, sigorta sektörü de diğer sektörlerde olduğu gibi değişimler yaşamaktadır. Özellikle internet ve mobil cihazların yaygınlaşması, müşterilerin sigorta işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde yapmasını sağlamaktadır. Ayrıca, veri analitiği ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerin kullanılması; sigorta şirketlerinin, riskleri daha iyi analiz etmelerine ve müşteri memnuniyetini arttırmak için daha özel hizmetler sunmalarına olanak tanımaktadır.

Özellikle online sigorta satışı, kullanıcıların sigorta poliçelerini hızlı ve kolay satın almalarına olanak sağlamıştır. Bu teknolojilerin kullanımı, sigorta sektörünün daha etkili ve verimli hale gelmesine yardımcı olmaktadır.


Online Sigortacılık

Online sigortacılık, gelecekte sigorta sektörünün temelini oluşturacak bir trend olacaktır. Çünkü müşterilerin beklentileri, ihtiyaçların değişmesi ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte online sigortacılık hizmetleri daha da yaygınlaşacaktır.

Web servis/API, online sigortacılık işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan bir yöntemdir. Sigorta şirketleri hizmetlerini API/web servisler ile dışarıya sunduklarında, diğer sistemlerle entegrasyonu sağlanır ve müşterilerine poliçe satın alma, değiştirme ve iptal etme gibi işlemleri online olarak sunabilir. Ayrıca sigorta şirketleri müşterilerinin poliçe bilgilerini ve ödemelerini online olarak takip edebilir.

Sigorta şirketleri API/web servisler ile müşteri işlemlerini otomatik hale getirebilir ve müşteri hizmetleri gibi işlemlerde insan kaynaklarını azaltabilir, bu sayede verimliliği artırır ve maliyetleri azaltır, ancak tüm bunlar için sunulan sigorta teknolojileri de büyük ölçekteki talep yüküne hizmet sağlayabilmelidir. Bu kapsamda yazılımsal ve donanımsal olarak farklı mimarilere ihtiyaç duyulmaktadır.


Peki Sigorta Şirketleri Uygulamaları, Yüksek İşlem Yükünü Yönetebilmeleri İçin Ne Gibi Yazılım Mimarisi ve Yaklaşımlarını Kullanabilir?

Yüksek işlem yükü olan uygulamalarda, performans ve ölçeklenebilirlik gibi kritik faktörlerin en yüksek seviyede dikkate alınması gerekir. Aşağıda bu amaca yardımcı olacağını düşündüğüm, önemli gördüğüm yazılımsal mimari yapı ve yaklaşımları listeledim:

1- Microservices Architecture: Bu yazılım mimarisi, API'leri küçük ve tek odaklı hizmetlere böler. Bu sayede, her hizmetin performansı ve ölçeklenebilirliği ayrı ayrı optimize edilebilir, bu mimari kullanılarak daha fazla işlem yükü olan API’ler (veya modüller) sayısı artırılarak yük dengelenebilir. Ayrıca modüller birbirinden bağımsız olacağı için bir modülde yaşanan hata sadece o modülde yapılacak güncelleme ile hızlı bir şekilde düzeltilebilir ve diğer modüllerin çalışmasını engellemez.

2- API Gateway: Bu yazılım mimarisi, API'lerin çalışmasını yöneten ve istekleri yönlendiren bir ara katman olarak düşünülür. API Gateway, API'ler arasındaki trafik yönetimi ve güvenliği sağlar, kimlik doğrulama, istek sınırlandırma gibi işlemlerin ayrı ayrı her bir API’de yapılması yerine tek bir giriş noktasında yapılmasına destek olan bir mimari yaklaşımdır.

3- Caching: Yüksek trafiğe maruz kalan API'ler için, isteklerin önbelleğe alınması ve önbellekten hizmet edilmesi performansı arttırır, buna örnek olarak: il, ilçe, mahalle, sokak tarzı parametrik değerlerin cache’lenmesini örnek verebiliriz. Cache’lemede en önemli husus cache süresinin doğru belirlenmesi veya değişiklikler olduğunda mevcut cache’in imha edilerek yeni değerler ile tekrar cache’lenmesini sağlamaktır.

4- Load Balancing: API isteklerini birden fazla sunucu arasında eşit şekilde dağıtmak için kullanılır. Bu sayede, her bir sunucunun yükü azaltılır ve performans arttırılır.

5- Asynchronous Processing: Bir işlem gerçekleşirken bitmesini beklemeden arka plana alıp bir sonraki işlemi gerçekleştirmek üzere kabul etmek anlamına gelir. Asynchronous Processing, işlemleri arka planda gerçekleştirmek için kullanılır. Bu sayede, ön planda gerçekleşen işlemlerin performansı etkilenmez ve işlemler daha hızlı gerçekleştirilir. Örneğin asynchronous processing yapılmayan X şirketinde poliçeleşme işleminin 2-4 dakika zaman aldığını ve mevcut sunucuda aynı anda 50 adet işlemin yapılabildiğini düşünelim. Bu durumda 50 işlem eş zamanlı geldiğinde 51. işlem 50 işlemden en az biri bitmeden kabul edilemeyecektir ve sürekli olarak hata ile geri dönüş yapılacaktır. Bu durumda 2-4 dakika boyunca yeni bir işlem alınamayacaktır. Ancak bu şirket Asenkron yapıya geçerse, gelen işlemleri kabul ettikten hemen sonra “İşleminiz arka planda yapılıyor, bittiğinde size bilgi verilecektir.” mesajı dönüp ve aldığı işlemi arka planda bir sıralama sistemiyle ilerletip poliçeleşme sistemine yönlendirilecektir. Poliçeleşme işlemi tamamlandığında ise bildirim sistemiyle ilgili talep edene bilgi verilebilir, böylece sistem çok daha fazla sayıda işlemi kabul edebilecektir.

Rekabetçi ve hızlı gelişen online sigortacılık için teknolojinin kullanımından ziyade doğru kullanımı da çok önemli bir rol oynamaktadır. Sigorta şirketlerinin yeterli sayıda ve özellikte API/web servisli olmaması, sektördeki uygulama geliştiricilerini, RPA (Robotic Process Automation) yöntemlerini kullanmaya yönlendirmektedir. Bu kullanım maalesef sigorta şirketlerinin web sunucularındaki yükü ve haliyle bakım ve kaynak maliyetlerini artırmaktadır. Bu sebeple de sigorta şirketlerinin mümkün oldukça tüm işlevlerini web servis/API haline dönüştürmeleri hem maliyet açısından hem de entegrasyonların kolaylaşması açısından çok büyük bir önem arz etmektedir.


AcerPro Sigortacılıktaki Teknoloji Kullanımı İçin Nasıl Bir Hizmet Sunmaktadır?

Online sigortacılıkta büyük başarılara imza atmış olan AcerPro, üç önemli uygulama ile sigortacılıkta teknoloji kullanımına büyük katkılar sunmaktadır:

BankasuransPro: Bankacılık sistemleriyle entegre çalışan Acerpro’nun Bankasurans ürünü, birçok özelliğinin yanısıra sigorta şirketlerinin servislerine entegre olabilen ve sigortacılık işlemlerinin daha dakik ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayan bir üründür.

BrokerPro: BrokerPro uygulaması ise sigorta acentelerinin sigorta şirketlerinin hizmetlerine ulaşmasını sağlar ve online sigortacılık adına yapılabilecek tüm işlemlerin kolaylaşması için çeşitli özellikleri bir araya getirir.

InsurGateway: Web servislerden (API) bahsettik, her sigorta şirketi birden çok hizmeti için ayrı ayrı web servis/API sunmaktadır. Ancak tüm sigorta şirketlerinin tek bir standardı yoktur, dolayısıyla her şirketin sunduğu servislerin formatları ve giriş çıkış verileri farklıdır. Bu farklılık acente ve bankaların birden çok şirketin servislerine entegre olmalarında büyük bir zorluk haline geliyor. Bu sorunu çözmek için 35’ten fazla şirketin çeşitli servislerini standart bir format halinde sunmak adına Acerpro’nun InsurGateway ürünü kullanılabilmektedir.

InsurGateway sayesinde tek bir istek ile 35’ten fazla şirketten ayrı ayrı teklifler alınıp derlenip standart bir yanıt formatıyla ile karşılaştırmalı teklif sunulabilmektedir. Bunun yanı sıra online iptal, yenileme, transfer gibi çeşitli servis tipini tek formatta sunabilmektedir.


Özet

Sigortacılıkta teknoloji kullanımı hızla gelişiyor, bu gelişim hem sigorta şirketlerinin hizmetlerini müşterilerine kolaylıkla sunmasını sağlıyor, hem de müşterilerin istedikleri anda çok hızlı bir şekilde sigortacılık hizmetlerine ulaşmalarını sağlıyor.

AcerPro olarak sunduğumuz sigortacılık teknolojileriyle bankalar, acenteler ve brokerlerin birden çok sigorta şirketinin sunduğu API/web servislerine tek çatı altında ulaşmalarını sağlıyor, servislerin entegrasyonlarını kolaylaştırıyor ve 35’ten fazla sigorta şirketinin servislerine tek bir standartta ulaşmalarını sağlıyoruz.

TÜM YAZILAR