ALİ CİVAN

Toplam "" makale

Bankasürans Yönelimleri 2023
Banka sigortacılığı anlamına gelen ve sigortacılık sisteminin temel yapı taşlarından olan bankasürans, ülkemiz sigortacılığında özellikle 1990’larla birlikte banka ve sigorta şirketlerinin kazandığı büyüme ivmesi, kredi kullanımı ve kredi kartlarının artması, yeni sigortacılık ürünlerinin piyasaya girmesi ve internet bankacılığınında etkileri ile sigorta şirketleri için giderek daha önemli bir satış kanalı ve özel işbirliğine yönelik projelerle giderek gelişiyor.
Yazıyı İncele

ALİ CİVAN 23.11.2022