Paylaş

Bankasurans Kanalının Avantajları ve Mevzuat Uyumu

Bankasurans sistemi; bankalar, sigorta şirketleri, müşteriler, yasal otoriteler açısından bakıldığında pek çok avantaj sağlıyor.

Sosyal Medyada Paylaş

Bankasurans sistemi; bankalar, sigorta şirketleri, müşteriler, yasal otoriteler açısından bakıldığında pek çok avantaj sağlıyor.

 • Bankaların mevcut ticari faaliyetlerine çeşitlilik katarak, alternatif ve derinlemesine bir gelir kaynağı sunuyor. 
 • Bankalar geniş bir müşteri kitlesine sahip olduğundan alternatif sigorta ürünleri ile hizmet seviyelerini artırabilir. 
 • Bankada şube yapılanması ve dijital kanallar üzerinden geniş dağıtım kanalı ve organizasyonu bulunduğundan sigorta için yeni bir yapılanma kurmak yerine bu kanallar daha efektif kullanılabilir. Dolayısı ile müşteriye ulaşma maliyetleri de minimum seviyede tutulabilir. 
 • Müşteri bankaya güven duyduğu için sigortaya da güven duyar, sektörel anlamda sigorta bilinci daha geniş bir kitleye yayılabilir. 
 • Müşteri tüm finansal işlemleri ile birlikte sigorta işlemlerini de tek çatı altında yapabilir, böylelikle zamanını iyi kullandığı gibi kendini de güvende hisseder. 
 • Bankalar üzerinden gerçekleşen sigortacılık işlemlerinde müşteri bankanın hesap / kart gibi enstrümanlarını kullandığından tahsilat oranları da yüksek oluyor.

Finans sektörünün kattığı avantajlardan faydalanarak sigortacılık bilincinin artırılması ve pazar payının gelişmesi bankasurans sektörü için başlı başına bir fırsat olmakla birlikte avantajların doğru kullanılabilmesi ve verimliliğin sağlanabilmesi sektörün de gelişimini sağlayacaktır. Bankasurans kanalının başarısının yüksek olması ve yönetilebilmesi için özellikle teknolojik altyapının doğru seçilmesi önemli. 

Bankada kurulan merkezi bir bankasurans platformu ile tüm sigortacılık süreçleri mevcut finansal süreçler ile birleştirilebilir olmalı ki banka personeli mevcut iş süreçlerini devam ettirirken, sigorta süreçlerini de benimseyip uygulayabilsin. Bunu sağlamak için ihtiyacın tam tespit edilerek anlaşılabilir bir yapıda ilerlenmesi önemli. Tüm sigorta süreçlerinin merkezi yönetimi, manuel yürütülen işlemlerin web servis entegrasyonları ile tamamen online hale getirilmesi, süreçlerin kısaltılması, operasyonların düşürülmesi, verimliliğin artırılması ve en önemlisi de mevzuat uyumluluğu amaçlanmalı. 

Dijital Bankasurans Platformu, bankanın tüm iç web servisleri ve çalıştığı sigorta şirketinin web servisleri ile tam entegre çalışıyor. Teklif/poliçe süreçleri, tahsilat süreçleri, kredi bağlantılı ürünler, mutabakatlar, yenilemeler, kampanyalar, müşteriler, çapraz satışlar, performans yönetimi, detaylı raporlamalar, mevzuat uyumu gibi süreçler merkezi olarak Bankasurans Platformu üzerinden yürütülüyor.  

Bu şekilde merkezi olarak kurulan platform ile mevzuata tam uyum sağlanarak ayrıca mevzuat güncellemelerinin süreçlere adapte edilmesi ve yönetimi de kontrollü olarak sürdürülüyor. Hazine ve Maliye Bankalığı, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ikincil düzenlemeler kapsamında bankalara denetimler uyguluyor ve bu denetimler sonucunda uygun olmayan süreçlerden dolayı bankalara cezalar uyguluyor.

Bankaların "sigorta aracısı" sıfatıyla sigortacılık mevzuatından doğan hukuki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi hedefleniyor. Yapılan bu denetimlerde sigortalının hak ve menfaatlerinin korunması amaçlanıyor. Denetimde odaklanılan bazı örnekler şöyle;

 • Sigortalıya, kredi sözleşmesi hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılmaması, 
 • Kredi vadesi ile poliçe vadesinin uyumlu olmaması, 
 • Yenileme dönemlerinde sigortalıya gerekli bilgilendirmelerin yapılmaması, 
 • Sigortalının bilgisi dışında poliçe düzenlenmesi, teminatların sigortalı ihtiyacına uygun olmaması, 
 • Sigortalıya poliçenin verilmemesi, 
 • Poliçe bilgilendirme dokümanlarının imzalatılmaması, 
 • Sigortalının sigorta şirketini seçme hakkının sınırlandırılması,

Bankasurans platformunun en önemli özelliklerinden birisi sigortacılık mevzuatına tam uyumlu olması ve bunu yaparken de operasyonel tüm süreçleri kayıt altında tutarak kontrollü bir şekilde yürütmesidir. Yukarıda örneklenen denetim konularının her biri platform üzerinden yönetilmekte ve raporlanmaktadır. Ortaya çıkan denetim bulguları ya da mevzuat güncellemeleri öncelikli olarak ve yüksek hassasiyet ile süreçlere adapte edilmektedir. 

Günün sonunda hepimizin odaklandığı konu satışı ve verimliliği artırmak ama bunu yaparken de mevzuata tam uyumlu hareket etmek. Bunu sağlamak için tüm süreçleri dijitalleştirmek, yeni ve uygun teknolojileri kullanmak ve bu sayede oluşan büyük veriyi yorumlamak gerekiyor. 

Bu konuları detayları ile konuşalım, Bankasurans sektörünün gelişimine hep birlikte katkı sağlayalım.

TÜM YAZILAR