BANKASURANS EĞİTİMLERİ

Başvuru Süresi Doldu Adrese Git

Banka Sigortacılığının Temelleri: Bankasürans Kanalı ve Ürünleri Yönetimi

Bankasürans uygulamaları tüm dünyada hızla gelişmektedir. Ülkemizde de durum bundan farklı değildir. Bankasüransın bankaların karlılıklarını, sigorta şirketlerinin ise hem prim üretimlerini hem de karlılıklarını arttırdığı ifade edilmesine karşın, buna dair somut bilimsel bulgular elde yoktur. Bu eğitimde, bankasüransın Türkiye’de faaliyet gösteren banka ve sigorta şirketlerinin performanslarına olan etkileri somut veriler ile araştırılmıştır. Dinamik panel veri tekniklerinin kullanılması, Türkiye’deki bankasürans uygulamalarının bankaların ve sigorta şirketlerinin karlılıklarını arttırdığı yönündedir. Eğitim ile birlikte katılımcıların kanal yönetiminde ve ağında iş süreçlerinde katma değer sağlanması hedeflenmektedir.

Eğitim Detayı

Eğitimin İçeriği

 • Bankasürans Nedir?
 • Bankasürans İş Modellerinin Yapısı
 • Genel Olarak Bankasürans Ürünlerinin Özellikleri & Yapısı?
 • Bankasürans Ürünleri Nasıl Tasarlanır, Nasıl Sunulur?
 • Bankasürans Kanalında Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Alternatif Dağıtım Kanalları ve Bankasürans Uygulamaları
 • Bankasürans ve İlgili Mevzuat

Eğitimin Hedef Kitlesi

Sigorta ve emeklilik şirketlerinin pazarlama, satış, ürün geliştirme ve bankasürans departmanlarının yönetici ve çalışanları başta olmak üzere banka kanalının ve bankasüransa özel ürünlerin yönetimi ile ilgilenen tüm sigorta ve emeklilik şirketleri, çalışanları.

Eğitmen: Mahir Çipil
Eğitim Tarihi: Başvuru Süresi Doldu
Eğitim Ücreti: 525 ₺ KDV Dahil
Eğitim Türü: Hayat, Hayat Dışı
Eğitim Detayı
16 Eylül 2021 10:00 - 16 Eylül 2021 12:30 Adrese Git

Insurtech ve Sigortacılıkta Yeni İş Modelleri (Online)

Katılımcıların; Gelişen internet teknolojileri ile dönüşen iş yapış şekillerini, yeni ortaya çıkan trend ve iş modellerini, değişen müşteri beklenti ve alışkanlıklarını sigortacılık perspektifinden değerlendirmelerini, dünyada Insurtech alanındaki gelişmeleri öğrenmelerini sağlamak, yeni teknolojilerin sigorta iş modeli üzerinde ortaya çıkarttığı imkan ve fırsatlar üzerinde fikir geliştirme becerilerini grup çalışması ile uygulama yoluyla kazandırmak amaçlanmaktadır.

Eğitim Detayı

Eğitimin İçeriği

 • Dünyayı Dönüştüren Teknolojiler
 • Yeni Dünyanın Yeni Paradigmaları: Yeni Teknolojilerle değişen «Risk» Olgusu
 • Global Fintech ve Insurtech Oluşumları, Yatırım Trendleri
 • Sigortacılıkta Teknoloji ve Trend İnovasyonu
 • Sigortacılık İş Modeli Kanvası Üzerinden Yeni İş Modelleri Geliştirme (Grup Çalışması)

Eğitimin Hedef Kitlesi

Sigorta şirketleri çalışanları: orta kademe yöneticiler, yönetici adayı ve uzmanlar katılabilir.

Eğitmen: Melike Demirel
Eğitim Tarihi: 16 Eylül 2021 10:00 - 16 Eylül 2021 12:30
Eğitim Ücreti: 320 ₺ KDV Dahil
Eğitim Türü: Hayat, Hayat Dışı
Eğitim Detayı
16 Eylül 2021 10:00 Adrese Git

Sigorta Teknolojileri (Insurtech) ve Sigorta Sektöründe İnovasyon (Online)

İlk modülde katılımcıların;

Gelişen internet teknolojileri ile dönüşen iş yapış şekillerini, yeni ortaya çıkan trend ve iş modellerini, değişen müşteri beklenti ve alışkanlıklarını sigortacılık perspektifinden değerlendirmelerini, dünyada Insurtech alanındaki gelişmeleri öğrenmelerini sağlamak, yeni teknolojilerin sigorta iş modeli üzerinde ortaya çıkarttığı imkan ve fırsatlar üzerinde fikir geliştirme becerilerini grup çalışması ile uygulama yoluyla kazandırmak amaçlanmaktadır.

İkinci modülde katılımcıların;

Değişen iş dünyası dinamikleri içerisinde Sigorta Şirketleri’nin gereksinim duyduğu dönüşüm alanları, Kurumsal İnovasyon’un Sigorta Sektörü açısından önemi ve Inovatif Şirket olma yolları konularında bakış açılarını geliştirmek, Kurum içinde inovasyonu teşvik etmek adına gereken iklimin nasıl yaratılacağı konusunda bakış açılarını geliştirmek, Sigorta Şirketleri’nin girişimci ekosistem ile köprü kurma yolları ile ilgili bilgi sahibi olmalarını , Şirketlerin Insurtech’lerle neden işbirliği yapmaları gerektiğini ve bunun yollarını öğrenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Eğitim Detayı

Eğitimin İçeriği

İlk modülde;

 • Dünyayı Dönüştüren Teknolojiler
 • Yeni Dünyanın Yeni Paradigmaları: Yeni Teknolojilerle değişen «Risk» Olgusu
 • Global Fintech ve Insurtech Oluşumları, Yatırım Trendleri
 • Sigortacılıkta Teknoloji ve Trend İnovasyonu
 • Sigortacılık İş Modeli Kanvası Üzerinden Yeni İş Modelleri Geliştirme (Grup Çalışması)

İkinci modülde;

 • Yeni Dönemin Kurumları: StartUp Gibi İşleyen Şirketler
 • Inovasyon Girişimcilik Girişimcilik Ekosistemi
 • Inovatif Kurum Olmak
 • Sigorta Şirketleri için Kurumsal Girişimcilik Rehberi
 • Kurum İçi Girişimcilik Ekosistemle İşbirliği Modelleri

Eğitimin Hedef Kitlesi

Sigorta şirketleri çalışanları: orta kademe yöneticiler, yönetici adayı ve uzmanlar katılabilir.

Eğitmen: Melike Demirel
Eğitim Tarihi: 16 Eylül 2021 10:00
Eğitim Ücreti: 470 ₺ KDV Dahil
Eğitim Türü: Insurtech
Eğitim Detayı
17 Eylül 2021 10:00 - 17 Eylül 2021 12:30 Adrese Git

Sigorta Şirketlerinin Yeni İş Modellerine Uyumu ve İnovasyon Kültürü (Online)

Katılımcıların; Değişen iş dünyası dinamikleri içerisinde sigorta şirketlerinin gereksinim duyduğu dönüşüm alanları, kurumsal inovasyonun sigorta sektörü açısından önemi ve inovatif şirket olma yolları konularında bakış açılarını geliştirmek, kurum içinde inovasyonu teşvik etmek adına gereken iklimin nasıl yaratılacağı konusunda bakış açılarını geliştirmek, sigorta şirketlerinin girişimci ekosistem ile köprü kurma yolları ile ilgili bilgi sahibi olmalarını, şirketlerin insurtechlerle neden işbirliği yapmaları gerektiğini ve bunun yollarını öğrenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. 

Eğitim Detayı

Eğitimin İçeriği

 • Yeni Dönemin Kurumları: StartUp Gibi İşleyen Şirketler
 • Inovasyon Girişimcilik Girişimcilik Ekosistemi
 • Inovatif Kurum Olmak
 • Sigorta Şirketleri için Kurumsal Girişimcilik Rehberi
 • Kurumİçi Girişimcilik Ekosistemle İşbirliği Modelleri

Eğitimin Hedef Kitlesi

Sigorta şirketleri çalışanları: orta kademe yöneticiler, yönetici adayı ve uzmanlar katılabilir.

Eğitmen: Melike Demirel
Eğitim Tarihi: 17 Eylül 2021 10:00 - 17 Eylül 2021 12:30
Eğitim Ücreti: 320 ₺ KDV Dahil
Eğitim Türü: Hayat, Hayat Dışı
Eğitim Detayı
05 Temmuz 2021 10:00 - 06 Temmuz 2021 12:30 Adrese Git

Dağıtım Kanalları ile Çalışma Esasları (Online)

Banka ve acente kanalında çalışanlar için çalışma esaslarını yapılandırılmış kapsamda yönetme becerisi kazandırmak hedeflenir.

Eğitim Detayı

Eğitimin İçeriği

A.    İş Ortaklarımla Verimli Çalışıyorum
   a.    Banka Kaynağında ve Acente Kaynağında Satış Yönetimi
      i.    İlişki ve iş yönetiminde öne çıkan konular
      ii.    Koçluk süreçleri


B.    Özel İçerik
   a.    Kurum özelinde öncelikli konular

Eğitimin Hedef Kitlesi

Bankasürans ve acente satış ekiplerinde görevli çalışanların katılımı uygundur.

Eğitmen: İbrahim Dörter
Eğitim Tarihi: 05 Temmuz 2021 10:00 - 06 Temmuz 2021 12:30
Eğitim Ücreti: 470 ₺ KDV Dahil
Eğitim Türü: Hayat, Hayat Dışı
Eğitim Detayı
BU AYA AİT BİR EĞİTİM BULUNMAMAKTADIR!