MEVZUAT GÜNCELLEMELERİ

Tarihi:31.08.2021 Sayısı:2021-14 Mevzuat Türü:GENELGE

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Genelge

Tarihi:16.06.2021 Sayısı:31513 Mevzuat Türü:YÖNETMELİKLER

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik

Tarihi:25.03.2020 Sayısı:31079 Mevzuat Türü:YÖNETMELİKLER

Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarihi:06.02.2020 Sayısı:31031 Mevzuat Türü:TEBLİĞLER

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tarihi:14.02.2020 Sayısı:31039 Mevzuat Türü:YÖNETMELİKLER

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Tarihi:08.04.2020. Sayısı:31093 Mevzuat Türü:YÖNETMELİKLER

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarihi:09.05.2020 Sayısı:31122 Mevzuat Türü:YÖNETMELİKLER

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarihi:23.05.2020 Sayısı:31135 Mevzuat Türü:TEBLİĞLER

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tarihi:09.09.2020 Sayısı:31239 Mevzuat Türü:YÖNETMELİKLER

Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarihi:05.11.2020 Sayısı:31295 Mevzuat Türü:CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3180)

Tarihi:25.11.2020 Sayısı:31315 Mevzuat Türü:CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3205)

Tarihi:19.01.2021 Sayısı:31369 Mevzuat Türü:TEBLİĞLER

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ