AKADEMİK YAYINLAR

Yüksek Lisans Projesi

İnsanların sahip oldukları tüm değerleri ve girişimleri risk (riziko) adı altında belirsizliklerin tehdidi altındadır.

Serdar POLAT
Sigorta Yazılım Endüstrisinde Rekabetçi Güç Analizi

Bu çalışma kapsamında sigorta yazılım endüstrisinde faaliyet gösteren veya endüstriye giriş yapmak isteyen işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı ve sürekli kâr maksimizasyonu oluşturabilmeleri için bulundukları sektörün rekabet düzeyi Porter’ ın rekabetçi güç modeline göre incelenmiştir.

HALİM KAĞAN AYYILDIZ