SERDAR POLAT

Toplam "" makale

Türkiye Sigorta / Katılım Sigortacılığı Müdürü
Katılım (Tekâfül) Sigortacılığı ve Ülkemizdeki Uygulamaları
Tekâfül, "dayanışma" anlamına gelmekte olup, Arapça kökenli bir kelime olan kefaletten türemiştir. Terim olarak Tekâfül ise, üyelerin belli riskleri paylaşmak üzere kâr gayesi gütmeden karşılıklı yardımlaşmak üzere bir araya geldiği sisteme denilmektedir.
Yazıyı İncele

SERDAR POLAT 20.10.2022

Kredi Hayat Sigortalarının Önemi ve Gerekliliği
Hayat sigorta poliçeleri, insanlara yaşlılıklarında sıkıntıya düşmemeleri ya da vefat etmeleri durumunda geride kalan eşi, çocuğu veya bakmakla yükümlü oldukları kişilere mevcut yaşam standartlarını devam ettirme olanağı vermektedir.
Yazıyı İncele

SERDAR POLAT 21.09.2015

Katılım Sigortacılığı (Tekafül) ve Bankasurans Etkisi
Tekâfül Sigortacılığı İslam dünyasında çeşitli ülkelerde, farklı yorumlarla uygulanmaya devam etmekte, ülkemizde ise 2011 yılı itibariyle Neova Sigorta ile başlayan bu süreç 2017 Aralık ayında Katılım Sigortacılığı Yönetmeliği ile mevzuatsal kimlik kazanarak gelişip büyümeye devam etmektedir.
Yazıyı İncele

SERDAR POLAT 01.07.2019

TÜM YAZILAR