Paylaş

SBN Sigorta Bankasurans alanındaki başarısını sürdürdü

Recep Duray: Bankasüransta ilk üçteyiz SBN Sigorta Genel Müdürü Recep Duray, bankasürans konusunda diğer şirketlerden ayrıştıklarını belirterek, “Sektörde toplam üretimdeki bankasürans payı olarak ilk üçteyiz” dedi.

30 Haziran 2016
30 Haziran 2016

Recep Duray: Bankasüransta ilk üçteyiz

SBN Sigorta Genel Müdürü Recep Duray, bankasürans konusunda diğer şirketlerden ayrıştıklarını belirterek, “Sektörde toplam üretimdeki bankasürans payı olarak ilk üçteyiz” dedi.

Bankasürans üretiminin sektör içindeki payının ve artış oranını korunmasının önemli, kârlı ve gelişime açık bir üretim kaynağı olduğunun göstergesi olduğunu belirten

SBN Sigorta Genel Müdürü Recep Duray, banka sigortacılığında yaptıkları üretimle sektör üzerinde büyüdüklerini belirterek, “Sektörde toplam üretimdeki bankasürans payı olarak ilk üçteyiz. Bunu sürdürmek istiyoruz” dedi. Bankasürans konusunda diğer şirketlerden ayrıştıklarını ifade eden Duray, bu farklarını rakamlarla ortaya koyduklarını da ifade etti.

“İş ortağımızı çok iyi tanımaya çalışan bir iş ortağıyız ve bunu gururla söylüyorum; tüm iş yapış biçimlerimizi ana iş ortağımız olan Şekerbank’la uyumlu hale getirdik” diyen Duray, satışa aracılık eden banka personelini çok iyi analiz ederek, onların ajandalarına ve ihtiyaçlarına saygı gösterdiklerini ifade etti. Duray, sözlerine şöyle devam etti: “Karşımızdakinin neye ihtiyacı olduğunu iyi tespit ederek ürünler geliştiriyoruz ve satışına da yardımcı oluyoruz. Bunları doğru ve istikrarlı bir şekilde uygulayarak son 4 yılda yaklaşık 3 katına çıkan bir bankasürans hacmine ulaşmış durumdayız. Bundan sonraki stratejimiz bu durumun sürdürülebilir olması yönünde.”

Karlılık, prim üretiminden daha önemli

Sigorta sektörünün temel aracılarının hepsinin; bankasürans, broker, acente ve dijital kanallar olarak gelecek dönemde varlıklarını sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Recep Duray, “Birinin diğerini ortadan kaldırması gibi bir durum söz konusu olamaz. SBN Sigorta olarak 2012’den bu yana dağıtım kanallarımızda riski ve karlılığı göz önüne alarak çalıştık, maliyetlerimizi daha iyi yöneterek, verimlilik artışı sağladık. Sigorta olarak bizim ana üretim kanalımız bankasürans, 2015 üretimimizin yüzde 60’dan fazlasını bu kanaldan sağladık” şeklinde konuştu.

Yıllık değerlendirmelerden çok, uzun dönemli bantlara baktıklarını söyleyen Duray, “2012-2015 yılları arasında yapısal olarak çok fazla değişiklik gerçekleştirdik. Kendimizi geliştirdik, altyapımızı kurduk. İnsan kaynakları, yazılım, iş akışı konusunda güzel işlere imza attık. Uyguladığımız doğru strateji ve tarife yapısı, sahip olduğumuz doğru ekip ve doğru işbirliğinin başarısı ile 2015 yılını bir önceki yıla göre 3 kat artırarak 15 milyon TL kar ile kapattık, kar/ prim üretiminde hayat dışı şirketler arasında sektörde lideriyiz” diyerek sözlerini sürdürdü. Karlılığın kendileri için her zaman prim üretiminden daha öncelikli olduğunu belirten Duray, 2016 yılının ilk 4 aylık kesinleşen sonuçlara göre de kesintisiz kar etmeye devam ettiklerini belirtti.

Sürdürülebilir büyüme ve karlılık dönemine geçtik

Duray sözlerine şöyle devam etti: “SBN Sigorta olarak 2012 yılından itibaren başlattığımız ‘Karlılık içinde büyüme’ stratejimizde 4 tam yılı doldurduk ve artık ‘sürdürülebilir büyüme/sürdürülebilir karlılık’ dönemine geçtik. 2012-2015 dönemini tüm çeyrekleri ile birlikte yılsonunda kar ile kapattık, 2016 ilk çeyrekte büyüme hızımızın devam ettiği görülüyor. Bu sonuçlara ulaşmamızda banka dağıtım kanalının etkisi büyük.

2016 için toplam yılsonu dengesine baktığımızda bankasürans ağırlığımızı bu sene de korumayı hedeflediğimizi söyleyebilirim. Risklerimizi daha iyi fiyatlayarak ve banka dağıtım kanalımızı etkin kullanarak yakaladığımız üretim artışımızın korunması ve sürekliliği için çalışıyoruz.”

“Bankalar, gerek görünürlükleri gerekse yaygınlıkları göz önüne alındığında, müşterilerin sigortaya erişimi açısından çok önemli noktadalar. Ayrıca özellikle sigorta müşterisi olmayan kitleye yeni, basit, hızlı satılan ürünleri pazarlama konusunda oldukça yetenekliler” diyen Duray, sigorta şirketine düşen görevin içinde pek çok ayrı kanal barındıran banka kanalında ihtiyacı doğru tespit ederek her kanala özel ürünler geliştirip, ilgili kanallara yerleştirmek ve satış sonrası hizmetle desteklemek olduğunu da kaydetti.

Duray, “Bankasürans satış ağı örgütlenmesinde gelişime açık alanlar olduğunu da görüyoruz. Bankada çalışan personellerin sigorta ürünleri konusundaki bilgi seviyeleri ile yetkinliklerinin artırılması için yatırım yapılması ve bu ürünlerin satışından gelir elde edebilecekleri mekanizmaların kurulması kapsamında işbirliği içinde olduğumuz Şekerbank ile ortak pek çok proje yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her sene dört yeni ürün sunuyoruz”

Banka dağıtım kanalındaki en büyük avantajın banka müşterilerinin finansal ürünlerle daha önceden tanışmış olması olduğunun altını çizen Duray, banka sigortacılığının en önemli artılarından birinin ürün gamındaki çeşitlilik ve ölçek nedeniyle karlı bir dağıtım kanalı olması sayesinde müşteriye uygun fiyatlarda ürünler sunulabilmesi olduğuna değindi. Duray, diğer taraftan derin bilgi gerektirecek kompleks kurumsal ürünlerin satışında ve hasar yönetiminde sigorta şirketince yeterli desteğin verilmesinin, banka sigortacılığında özel önem taşıdığını ifade etti.

Duray, banka dağıtım kanalı kullanan bir şirket olarak öncelikli stratejilerinin kendi ekipleri ile Şekerbank saha ekipleri arasında sinerji oluşturulması olduğunu söyleyerek, “Grup şirketi olmamızın avantajını da kullanarak Şekerbank’ın deneyimli ekipleri, SBN Sigorta’nın genç ve dinamik ekiplerini çok kısa bir süre içerisinde benimseyerek, mükemmel bir birliktelik oluşturdu. Bu oluşan hava ile Şekerbank ve SBN Sigorta sektörde gözlemlenen başarılara imza atmaya başladı. Bir diğer stratejimiz de, bu büyük sinerjinin operasyonel verimlilik açısından da desteklenmesi gerekliliğiydi. Bölge sorumlularımızın şubelere verdiği destek yanında, genel müdürlüğümüzde oluşturduğumuz bankaüsrans operasyon ekibi ile güzel işler çıkarttık, bu da hem iç hem dış müşteri memnuniyetimizi oldukça artırdı.

Bankanın müşteri portföyünün olması ve çapraz satışa imkan sağlaması uygun ürünlerin satışını da kolaylaştırıyor. Biz hemen hemen tüm projelerimizi banka kanalımızla ortak geliştiriyoruz. Şekerbank için ürün ve müşteri segmentasyonlarına uygun, KOBİ, tarım, işletme müşterilerine özel projeler geliştiriyor, ürün gamındaki eksiklikleri tamamlıyoruz. Her sene üç ya da dört yeni ürünü banka müşterileri ile buluşturuyoruz” dedi

“Bankasürans sayesinde sektöre güven artıyor”

Duray, “Bankacılık ürünleri ile bağlantılı satılan ürünlere ilave, bireylerin yaşamları boyunca karşı karşıya kalabilecekleri finansal riskleri güvence altına alan ve bankacılık ürünlerinden bağımsız olarak konumlandırılan kritik hastalık, eğitim, işsizlik, ferdi kaza gibi ürünlerin daha iyi tanıtılmasına ihtiyaç olduğu düşünüyoruz. Biz Şekerbank ile yaptığımız çalışmalarda bunları yaygın hale getirebildik” şeklinde konuştu.

Bankaların özellikle çapraz satışlarla hem kendi ürünlerini teminat altına almaları hem de sigortadan kazandıkları faiz dışı gelirlerin, onların bu alana daha da yoğunlaşmasını sağlayacağını belirten Duray, “Bankasüransın en önemli özelliği, aslında büyük bir sinerjiyi de ortaya çıkarması bankaların sigorta şirketleri için çok önemli bir dağıtım kanalı ve bankanın var olan müşteri portföyünden yararlanması sigorta şirketlerine önemli avantajlar sağlıyor. Bunun yanı sıra banka müşterileri kendilerine sağlanan sigorta ürünlerinden faydalandıkça, müşteri bilinci ve sigorta sektörüne olan güven artıyor” diyerek sözlerini tamamladı.