Otomatik Katılım Sistemi Nedir?

zafer1-2Bireylerin emeklilik dönemleri geldiğinde çalıştıkları dönemdeki yaşam standartlarını sürdürebilmeleri amacıyla ikinci emeklilik geliri sağlamayı amaçlayan Bireysel Emeklilik Sisteminde devrim niteliğinde bir kararla 01.01.2017 tarihinden itibaren 45 yaşını aşmamış çalışanlar sisteme otomatik olarak dahil olacaklardır. Böylece ülkemizde de, Dünya’da uygulamaları başlamış olan Otomatik Katılım Sistemi (Auto Enrollment) yerini almıştır.

Yeni sistem ile, kişilerin çalışma döneminde sahip oldukları hayat standartlarını emeklilik döneminde de koruyabilmek için, emekliliğe yönelik tasarrufu teşvik etmektedir.Türk vatandaşı ya da 29 Mayıs 2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi kapsamında olup, Kanun’un yürürlüğe gireceği tarihte 45 yaşını doldurmamış olan kişilerden, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/a (Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı çalışanlar) ve 4/c (Emekli Sandığı’na bağlı devlet memurları) maddelerine göre mevcut çalışanlar ve yeni işe başlayanlar otomatik katılım kapsamında yer alacak olup kademeli bir geçiş öngörülmüştür. Çalıştırdıkları çalışan sayısına göre aşağıdaki tabloda belirtilen tarihte çalışanlarını bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edecektir.

Çalışan Sayısı Otomatik Katılım Kapsamına Dahil Edileceği Tarih
1.000 ve üzeri 01.01.2017
250 – 999 arası 01.04.2017
100 – 249 arası 01.07.2017
50 -99 arası 01.01.2018
10 – 49 arası 01.07.2018
5 – 9 arası 01.01.2019

Sistemin İşleyişi ve Getireceği Avantajları Nelerdir?

• SGK tarafından belirlenen prime esas matrahın %3’üne karşılık gelen katkı payı tutarı, maaşın yattığı günü takip eden iş gününün sonuna kadar işveren tarafından, Otomatik Katılım hesabına aktarılacaktır.
• Otomatik Katılım Sistemine dahil olan çalışanlara, başlangıçta bir kereye mahsus 1.000 TL ilave devlet katkısı verilecektir.
• Otomatik Katılım Sistemine dahil olan çalışanlar 2 ay içinde cayma hakkını kullanabilecekleridir. 1.000 TL lik bu katkı payı 2 aylık cayma süresinin sonunda sistemde kalmayı tercih etmesi halinde çalışanın BES hesabına eklenecektir.
• Otomatik Katılım Sistemine dahil olan çalışana, ayrıca katkı payının %25’i oranında devlet katkısı verilmeye devam edilecektir. Bu katkı halihazırda BES’i olanların yararlandığı Devlet Katkısına ek olarak hesaplanacak ikinci bir limit olacaktır.
• Taahhüt edilen devlet katkısı tutarları, çalışanın devlet katkısı ile ilişkili hesabına sözleşmenin sistemde kaldığı süreye bağlı olarak aşağıda belirlenen hak ediş oranlarında göre nakden ödenecektir.

Sözleşmede geçirilen süre Hak ediş oranı
3 yıldan 6 yıla kadar 15%
3 yıldan 10 yıla kadar 35%
10 yıl ve fazlası 60%
Emeklilik, vefat, maluliyet 100%

• Otomatik Katılım Sistemine dahil olan çalışanlara Emeklilik dönemlerinde ilave %5 Devlet Katkısı verilecektir.
• Sisteme başlarken Giriş Aidatı kesintisi alınmayacaktır. Ayrıca Ertelenmiş Giriş Aidatı kesintisi de yapılmayacaktır.
• Her katkı tutarından alınan Yönetim Gider kesintisi de olmayacaktır.
• Sadece ve sadece Fon İşletim Gideri Kesintisi yapılacaktır.

BES’iniz bol olsun..

ZAFER ÜNAL

0 cevaplar

Cevapla

Yorumunuzu bizimle paylaşmak ister misiniz?
Düşüncelerinizi bizimle paylaşın!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.