Bankasurans Hakkında

B-taner-ayhanBankasürans uygulamaları tüm dünyada hızla gelişmektedir. Ülkemizde de durum bundan farklı değildir. Bankasüransın bankaların karlılıklarını, sigorta şirketlerinin ise hem prim üretimlerini hem de karlılıklarını arttırmaktadır.Dünyanın farklı coğrafi bölgelerindeki sigorta müşterilerinin davranışlarını yönlendiren etkenleri belirlemeye dönük olarak yapılan 2012 Küresel Sigorta Tüketici Anketi’nin bankasüransa dair sonuçları hiç birimiz için sürpriz olmamalı. Dünya çapında 24000 kişiye uygulanan bu anketin en önemli bulgusu; müşterilerin güven duydukları, kendilerine değer veren ve uygun bir yerden sigorta ürünleri almak istedikleridir. Bu ifade büyük ölçüde bankaları betimlemektedir. Söz konusu araştırma, müşterilerin güven duyabilecekleri kuruluşlardan basit ve şeffaf ürünler talep ettiklerini ortaya koymaktadır. Gelişen ve globalleşen dünyamızda tüketici ve firmaların ihtiyaçları ve gelişen Sigorta bilinci ile bir çok yeni sigorta ürünün ortaya cıkmasına neden olmustur. Bankalar bu sigorta ihtiyaclarına cevap verebilmek için sigorta şirketleri ile ortaklaşa calısıp müşterilerinden aldıkları dönüşleri ve belirtilen sigorta ihtiyaclarını sigorta sirketlerine iletmişlerdir. Bunun sonucunda da özellikle bireysel sigorta ürünlerinde banka kanalı ile sigorta satısı hızla artmaktadır. Bankasürans bankalar için faiz dısı gelir kaynağı acısından önemli olduğu kadar, sigorta sirketleri tarafından müşteri geri donusleri , farklı ürün satısları, vb nedenlerle en önemli dağıtım kanalı haline gelmiştir. Genellikle bankasürans kavramı, sigorta ürün ve hizmetlerinin bankalarca dağıtılması olarak tanımlanmaktadır. Dünya çapında çok sayıda bankasürans operatörü, oldukça farklı yapıda çeşitli uygulamalar yapmaktadır. Bankasürans, özel ve ticari müşterilere bilinen sigorta ürün ve hizmetlerini dağıtmanın önemli bir kanalı olmasının yanında, “anahtar adam” sigortası (keyman insurance), yatırımcı sigortası (investor insurance) veya ortaklık sigortası (partner insurance) gibi ticari sigortacılık alanlarında da oldukça başarılı bir dağıtım kanalıdır.Bankasürans bir ülkeden diğerine büyük değişiklikler göstermekle birlikte de üç temel model çerçevesinde icra edildiği söylenebilir. Bunlar; dağıtım anlaşmaları (distribution agreement), ortak girişim (joint venture) ve tam bütünleşme (full integtration) olarak sıralanabilir. Ayrıca karşılıklı hisse devri (cross shareholding), birleşme (acquisition), yeni şirket kurulması, mülkiyet (ownership) gibi modellerden de söz edilebilir. Ülkemizde Bankasürans sigorta satısı hızla artan bir grafik halindedir. Bu nedenle bu finans kuruluslarınında sigorta satısları düzenlemek, müşteri şikayetleri en aza indirgemek adına bir çok yeni yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Tarih Bankasürans Prim Üretimi Toplam Prim Üretimi Banka Üretim Oranı
2011 3,985,786,044 17,165,081,182 23.22%
2012 4,504,097,011 19,826,649,623 22.72%
2013 5,670,226,977 24,229,615,730 23.40%
2014 5,868,604,918 25,989,552,686 22.58%
01.01.2015/31.07.2015 4,033,602,489 17,560,135,690 22.97%

*Türkiye Sigorta,Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Resmi İstatisliği.

22 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan ve bankalar açısından önemli değişiklikler içeren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği ile takiben yayımlanan 2014/8 sayılı Genelge çerçevesinde, 30.04.2015 tarihi itibariyle, bankaların bireysel, kurumsal vb. birimlerinde sigorta ürünleri hakkında “bilgilendirme, satış ve pazarlama” yapan tüm personelin, SEGEM tarafından düzenlenen Teknik Personel Yeterlilik Sınavına katılması ve lisanslandırılması şartı getirilmiştir. Böylece bankalar da sigorta satışı yapan kişinin bu anlamda yeterli bilgiye sahip olması beklenmektedir. SEGAM sertifikası sigorta satısında önemli bir unsur olduğu için artık personel alımlarında da BES, SEGEM gibi sertifikalar daha önemli olmuştur. ilk once satış yapanın eğitimi ile yapılan bu düzenlemelerin arkasından müşteri bilgilendirme ile ilgili bir sonraki düzenleme olan poliçe yapılmadan müşteriyi teklifler konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan, müşteriye başka sigorta aracılarından da teklif alma şansını veren, müşterinin satın aldığı ürünün detaylarını anlatan, ödemesi, yenilemesi, yenileme bildirimi gibi bir cok unsuru kapsayan; bireysel kredilerle Bağlantılı Sigorta Uygulama Esasları ile genelge 13.09.2015 tarihi itibariyle yürülüğe girmiştir.Bu tür düzenlemeler müşteriler acısından faydalı olmaklar beraber , imza zorunluluğu , satış sürecinin uzatılması, yeni sistemsel düzenlemeler acısından satışı daha da zor hale getirmektedir. Diğer yandan satanın ve satın alanın ürün hakkında farkındalık yaratması açısından da çok önemli hukuksal düzenlemelerdir.Günümüzde insan ihtiyaçları teknolojininde hayatın çok içine girmesi nedeni ile her ihtiyacında teknolojik destek almak istemektedir. Sigorta satışında da yine internet aracılığı ile sigorta satın alma talebi oluşmaktadır. Bankalar müşteri ile herzaman direk iletişimde olan çoğunlukla satışlarını yüz yüze yapan finansal kurumlardır. Hayatın bu kadar içindeki iletisim teknolojisinden faydalanmak en az diğer kuruluslar kadar bankalar içinde cok önemlidir. Yeni yasal düzenlemeler ile gerek bilgi ve bilgilendirme formu , gerek yenileme bildirimleri email yolu ile kabul edilmektedir. Bu aslında müşterinin banka şube dışı kanallarını da aktif kullanmasına olanak vermektedir.Günümüzde tüm sektörler dijital kanallar ile internet üzerinde müşterilerine satış yapmak ve hizmet vermek için yatırım yapmaktadır. Son birkaç yıldır özellikle akıllı telefonların yaygınlaşmasından sonra müşterilerinde dijital kanallara yönelmesi bu konudaki yatırımların artmasına neden olmuştur. Mobil Bankacılık kullanıcıları son 2 yılda %350 artmıştır. Pek çok hizmeti ve ürünü internet üzerinden alabilen müşteriler benzer hizmetleri sigortacılık sektöründe de talep etmiş, bu konuda yeni yatırımlar yapılmıştır. Önümüzdeki dönemde müşterilerin talepleri doğrultusunda bankasürans sektörünün de dijital kanallara yönelmesi sektörün satışlarını arttıracaktır, maliyetlerin düşmesinin yanısıra yeni ürünlerin devreye girmesini ve sigortalı kitlesini de süratle artıracağına inanmaktayım.

 

TANER AYHAN

Türkiye’de Bankasurans Anlayışı Değişiyor mu?

“Türkiye’ de Bankasürans Anlayışı değişiyor mu?”

B-gokhanTürkiye’ de Bankasürans anlayışı değişiyor mu? Bu soruyu dün ilk kez kendime sordum ve bunun nedeni ise AcerPro liderliğinde düzenlenen “Dijital Bankasurans Türkiye 2015 zirvesi” idi.

Zirvenin kurgusu ve neredeyse sıfır hata ile yapılan organizasyona bir de doyurucu bilgiler ve tartışmaya açık bir ortam eklenince katılımcıların çok keyif aldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Toplantı sonrasında görüştüğüm sigorta ve bankacılık sektörünün önemli yöneticilerinin de benimle aynı fikirde olduğunu görmek; AcerPro nun aslında ne kadar büyük bir iş başardığının da açık bir kanıtı bence. Peki AcerPro tam olarak ne yapmış?

Bankaların hayatını inanılmaz derecede kolaylaştırmış; operasyon maliyetlerini azaltmış, banka dağıtım kanallarının sigorta poliçe satış süreçlerini neredeyse saniyelere indirmiş, çoklu acentelikleri olan bankalar için bir ekrandan öbür ekrana dönüp durmadan müşterilere bol alternatifli ürünler sunmayı başarmış ve hepsinden önemlisi de müşteri odaklı yaklaşımı ile bankasuransa yeni bir soluk ve inovasyon getirmiş.

Türkiye’ deki genç nüfus ve yeni kuşak çalışanlar dikkate alındığında her kurumun dijitale çok önemli yatırımlar yapması gerektiği günümüzde; AcerPro’ nun da bu konuda bir çok şirketin önünde olduğunu görmek de bizleri önümüzdeki dönem için daha çok heyecanlandırdı ve umutlandırdı. Önce Müşteri diyen tüm bankaların ve sigorta şirketlerinin şapkalarını önüne koyup düşünme zamanı tam da bugün işte. Hatta yarın bile değil….

Bu fırsatı kaçırmamak için toplantıda görüşülen tüm konuların üzerinde hassasiyetle durulması gerekiyor. Bankasüransın bundan sonraki en önemli gündem maddelerinden birisi de zirve de tartışıldığı üzere “Dijital Yol Haritası ve yeni nesil müşterileri anlamak” olacak. Çok ses getiren bu zirvenin her yıl tekrarlanacak olması da ayrıca güzel bir haber bence.

Bundan sonraki her zirve için farklı konuları tartışmaya açmak ve bankasüransın geleceğine yön verebilmek ümidi ile AcerPro ekibine ve Sn.Fatih Acer’ e bu yolculuklarında sonsuz başarılar diliyorum…

 

GÖKHAN CAVKAYTAR

Fatih Acer Bankasurans Röportajı

B-fatih-acer*Türkiye’de bankasüransın payı ve gelişimi hakkında bilgi verir misiniz?

Bir çok dağıtım kanalının bulunduğu çağımızda, Bankasürans, sigorta ürünlerinin dağıtım kanalları arasında çok ayrıcalıklı bir yere sahip. Bu ayrıcalığının en önemli sebebi son teknoloji gücünü arkasına alması. Son dönemde global çapta popülarite kazanan Bankasürans konsepti, müşterinin ihtiyaçlarını merkeze koyarak hem banka hem de sigorta şirketlerinin faydasına değer yaratmaya odaklanıyor.
2014 Yılında, sigortacılık sektörünün yüzde 23’ünü oluşturan bir satış kanalı olan ve 5.6 milyar TL üretime sahip olan Bankasürans, sadece prim üretimi değil aynı zamanda 1.1 trilyon TL üzerindeki bankacılık faaliyetleri riski ve 16 milyon tüketici riskinin sigortalanması anlamına da gelmektedir. Bu gözle bakıldığında sektör daha çok önem kazanmaktadır.
*Bu kanalın gelişimi için gerekli en büyük etken nedir?
Bankasurans kanalı, ülkemiz ekonomisi ile doğru orantılı olarak, kullanılan krediler, banka müşteri sayıları, ihtiyaçları karşılayan sigorta ürünleri ve teknoloji kullanımı arttıkça bu kanal büyümeye devam edecektir. Sektörün gelişmesinin yanında, operasyonel ve yasal zorluklarda var. Tüm bu zorlukları teknolojiyi doğru kullanarak aşmak mümkün. Günümüzde ve gelecekte dijital kanalların önemi çok büyüyecek. Bu yüzden hem bankalar hem sigorta şirketleri ortak stratejiler geliştirerek teknoloji desteği ile büyümeye devam edecektir.
*Sigorta sektörünün bir numaralı gündem maddesi dijitalleşme. Bankasürans kanalının teknoloji ile entegrasyonu hakkında bilgi verir misiniz?
Sigorta sektöründe dijitalleşme çok gelişmemiş ancak gelişmeye çok müsait bir yapısı mevcuttur. Son dönemlerde gelişen teknolojiler sayesinde çok kısa sürelerde sektörün dijitalleşmesi hız kazanacaktır. Özellikle İngiltere ve Amerika sigorta sektörü dijitalleşmiş durumda ve üretimlerinin yarısından fazlası dijital kanallardan elde etmektedirler. Ancak Bankasurans kanalının dijitalleşmesi ülkemizde olduğu gibi dünyada da çok yeni bir trend. Bankalar müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için sigorta hizmetlerini de her kanaldan sunmaya başlamıştır. Bankasürans’a entegre olarak, Şubelerden, Çağrı merkezinden, İnternet şubesinden, Mobil bankacılık uygulamalarından, müşterilerine sigorta hizmetleri verilebilmektedir.
*Bankasüransta dijitalleşme nasıl bir etki yaratır? Bunun için hangi şartların sağlanmış olması gerekir?
Bankalar bu yeni kanalların kullanımı sayesinde , sigorta hizmetlerini müşterilerinin kolay ulaşabilir hale getirmiş olacak, daha anlaşılabilir ve bilinçli tüketimi sağlayarak müşterilerine daha risksiz yaşam olanakları sağlamış olacaklardır. Dolayısı ile daha çok müşteriye zaman ve mekan bağımsız hizmet verebileceklerdir. Bu hizmetler sağlanırken yasal şartların yerine getirilmiş olması çok önemli uyulması gereken konudur. Ayrıca sigorta şirketleri ve bankaların birbirine entegre ortak platformlar üzerinden hizmet verebilmesi gerekmektedir. Özellikle çoklu sigorta şirketi ile çalışan sistemlerde bunun zorluğu çok üst seviyededir. AcerPro olarak ta, özellikle çoklu sigorta şirketi ile çalışan sistemler geliştirmekteyiz. Geliştirdiğimiz sistemler ile sigortacılık sektörüne büyük kolaylıklar sağlamakta. Modern çağın en önemli değeri zaman, sektörde dijitalleşme sağlayan firmalar zamandan büyük tasarruf ederek fark oluşturmaktalar.
*Yurtdışı piyasalarda bankasüransın dijitalleşmesi konusunda nasıl bir trend var?
Mayıs ayında Prag’da katıldığımız global bankasurans zirvesinden ve takip ettiğimiz yayınlardan yurtdışında neredeyse tüm ülkelerdeki bankaların ortak gündemi; “bankasurans kanalını nasıl dijitialleştirebiliriz?” Dolayısı ile tüm dünyada bu konu çok yeni. Tek sigorta şirketi ile çalışan bankalar bu konuda biraz daha ilerlemiş durumda ancak çoklu şirketle çalışan bankaların dijitalleşmesi henüz olmamıştır. Tam bu noktada AcerPro Bankasurans çözümleri bu ihtiyaçları karşılayabilir durumdadır.
*Acer Pro olarak bu kanal için nasıl çözümler üretiyorsunuz?

bankasurans-pro
AcerPro, kurulduğu 2005 yılından beri, Bankasurans platformları geliştirmektedir. Özellikle çoklu sigorta şirketi ile çalışan bankalara sağladığı çözümler bankanın sigortacılık hizmetlerini tam anlamıyla kapsamaktadır. BankasuransPro , ana bankacılık sistemi ile tam entegre edilmiş, neredeyse tüm ürünlerde birkaç saniyede karşılaştırmalı teklifler sunan, tahsilatı ile birlikte anında poliçeleştirilebilen, zeyil yönetimi, yenileme yönetimi, potansiyel yönetimi ve detaylı raporlama hizmetleri ile , şubelerden, internetten, çağrı merkezinden, Atm/Kiosk ve mobil gibi tüm dijital kanallardan hizmet verebilen tam bankasurans platfomudur.
*Çalıştığınız sigorta şirketleri hangileridir?
AcerPro , 2015 yılı itibaren ülkemizin önde gelen 25 sigorta şirketi , 4 banka ve bir çok acente ve Broker a hizmet vermektedir.

FATİH ACER

Bankasurans’ın Bankacılık Hizmetleri Gelirlerindeki Pay ve Önemi

Türkiye’deki bankasürans faaliyetlerinin kesin olarak ne zaman başladığı bilinmemekle beraber 2000’li yılların başından itibaren düzenli bir gelişme göstermektedir. Bu gelişmeyi makro ekonomik istikrarın artması ile birlite araç ve uzun vadeli konut kredilerinde görülen artışlar büyük rol oynamıştır. Kullandırılan finansman ürünlerine uygun sigorta türlerinin geliştirilmesi ile birlikte sigorta penetrasyon oranında artış sağlanmaktadır. Ayrıca bankasürans kanalı ile yapılan işlemlerde dağıtım ve pazarlama maliyetlerinin azalması hem banka hemde sigorta şirketlerinin karlılığı açısından daha avantajlı duruma gelmektedir. Bankacılık hizmetleri gelirlerindeki payıda giderek artmaktadır. Nereydeyse tüm elementer sigorta şirketleri ile hayat sigortası ve emeklilik şirketleri banka şubeleri kanalı ile satış kanalı oluşturmuşlardır. 2015 yılının ilk 7 ayı üretiminin (Hayat Dışı ve Hayat) ‘%23 ü bankasürans kanalı ile gerçekleştirilmiştir. Bu oranları bankaların CRM sistemleri ve sigorta şirketleri arasında kurulacak olan sigorta platformları ile çok daha yükseklere çıkartabilme imkanı elde edilecektir. Bankasürans kanalı ile gerçekleşen üretimler sigorta şirketileri açısından, Bankacılık uygulamalarına entegre bir sistem ile takip edilen sigorta hizmeti müşteriler açısından da daha avantajlı olacaktır. Fiyatlamanın yanında müşterilerin yaşamış olduğu sorunlar çok daha hızlı bir şekilde takip edilerek çözümlenebilecektir.  Bu sayede bankacılık hizmetinin yanında sigorta ve Bireysel Emeklilik gibi uzun vadeli  ürünler ile müşterilerin ihtiyaçları tek bir merkezden karşılanmış olmaktadır.  Böylece bankasürans kanalı ile bankalar sadece kredi vermekle kalmayarak kredi ödemelerinin yanında müşterilerine risklerini minimize etmelerine olanak sağlarken emeklilik fonları ile yatırım imkanıda sağlayan bir finansal market haline gelmektedirler.

 

ZAFER ÜNAL

Kredi Hayat Sigortalarının Önemi ve Gerekliliği

B-serdar-polatKredi Hayat Sigortalarının Önemi ve Gerekliliği
Hayat sigorta poliçeleri, insanlara yaşlılıklarında sıkıntıya düşmemeleri ya da vefat etmeleri durumunda geride kalan eşi, çocuğu veya bakmakla yükümlü oldukları kişilere mevcut yaşam standartlarını devam ettirme olanağı vermektedir.
Hayat Sigortaları ölüm haline bağlı yapılmışsa, sigorta şirketi ancak poliçe vadesi içinde sigortalının ölmesi durumunda müşterisinin lehdarlarına belirlenen tazminat ödemesini yapar. Eğer yaşam haline bağlı yapılmışsa, vade başında belirlenen süre sonunda sigortalı hayatta ise tazminat kendisine ödenir. Bir de karma hayat sigortaları yapılmaktadır. Bu tür poliçeler yukarıdaki her iki durumu da kapsar. Önceden belirlenen süre sonunda sigortalı hayatta kalmış ise sigorta bedeli kendisine ödenir. Ancak süre dolmadan sigortalı vefat ederse bu durumda sigorta bedeli poliçede gösterilen lehdarlara veya yasal mirasçılara ödenir.
Asıl konumuz olan Kredi Hayat Sigortalarına gelince, sektörde iki tür Sabit ve Azalan bakiyeli Kredi Hayat sigortaları yapılmaktadır. Sabit Teminatlı Kredi Hayat Sigortalarında vade başında kredi tutarı bedeli üzerinden prim hesaplanarak poliçe düzenlenir ve risk gerçekleştiğinde bu tutar üzerinden önce kredi kuruluşuna kalan kredi borcu kadar tazminat ödenerek kredi borcu kapatılır geri kalan tutar ise varis veya poliçede belirlenen lehdarlara ödenir.
Azalan bakiyeli Kredi Hayat Sigortalarında örnek verecek olursak;
Bir müşterinin 60 ay 100 bin TL Konut Kredisi (Sabit taksit ödemeli) kullandığını ve 100.000 TL sabit teminatlı hayat sigortası yapıldığını düşünelim, 30. ay müşteri vefat ederse yaklaşık olarak kalan (ödenmemiş) kredi riski 60 bin TL (Faiz/Kar Payı oranına göre değişkenlik gösterecektir) civarında olacaktır. Kredi kuruluşu acenteliğini yaptığı sigorta şirketinden Daini-i Mürtehin (DM) sıfatıyla 60 bin TL kredi borcunu kapatarak varislere herhangi bir tazminat ödemesi yapılmayacaktır. Böylece vade başında ödenecek prim sabit teminatlı hayat sigortasına göre daha hesaplı olmakta, risk gerçekleştiğinde ise sigorta şirketi sadece kalan kredi borcu kadar tutarı kapatarak amacına uygun poliçe yapılmış olmaktadır.

Konuya kredi kullananın hayat sigortasını yaptırma isteği açısından bakacak olursak;
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda “Aksine bir teamül, ticarî örf veya adet yoksa, satıcı bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı veya ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınmasına bağlı kılamaz.” maddesi gereğince kredi kuruluşları vermiş oldukları kredilere bağlı sigorta tekliflerini müşterilerinin rızalarını alarak poliçeye çevirmektedir. Azalan bakiyeli hayat sigortası da bu minvalde sadece kredi borcuna endeksli yapılarak müşterinin istemediği, tercih etmediği ya da başka bir deyişle ihtiyaç hissetmediği tazminat kısmını dışarda bırakarak daha uygun fiyatla poliçeyi yapabilmesi imkanını sunmaktadır. Ancak şunu da belirtmek gerekiyor ki müşteri hayat sigortasını yapmak istemezse kredi kuruluşu da kredi vermeme hakkına sahip olacaktır. Bu durum kredi kuruluşlarının kredilere bağlı yapılan sigortaların müşterilerine zorunlu yaptırdığı yönünde bir algı oluşmasını sağlamakta ve çeşitli şikayetler kamu otoritelerine ulaşmaktadır. Kredi kuruluşu için hem kredisinin güvencesi hem de gelir kazancı söz konusu iken, müşteri için kendi ve/veya varislerini güvenceye alması için ödemesi gereken bir bedel söz konusu olmaktadır.
Biz bankacılar sosyal sorumluluk penceresinden de bakarak Kredi Hayat Sigortasını öneriyor olsak da sigorta neticede toplumsal bilinç ve kültür düzeyi ile paralel gelişen bir sektördür. Yurt dışında sigorta bilincinin nasıl daha çocuk yaşlarda insanlara verildiğini ve sigortanın zorla satılan bir ürün yerine, daha çok ihtiyaç gereği talep gördüğünü bilmekteyiz. Kredi kullanan vatandaşlarımızın krediye istinaden yaptırmış oldukları hayat sigortaları vefat etmeleri halinde varislerini, sürekli sakat kalmaları halinde ise iş gücü kaybı sonucu ödeme zorluğu çekecekleri kredilerin sigorta şirketlerince kapanması sonucu yaşayacakları sıkıntıları bertaraf etmiş olacaklarını hesaba katmalıdırlar.

 

SERDAR POLAT