Dijital Bankasurans Türkiye ve Global 2016 Zirvesi Başlıyor

fatih-acer-resimDijital Bankasurans Türkiye ve Global 2016 Zirvesi başlıyor, Türk Sigorta sektörü Bankasurans ile gelişiyor.

Türkiye banka ve sigorta sektörünün aynı zamanda ilgili devleti aliyenin kıymetli isimlerini bir araya getirerek bankasurans sektörünün ihtiyaçları analiz edip geleceğe taşıyacak Teknoloji ve yöntemlerin konuşulacağı en önemli zirvede konular ve konuşmacılar dikkat çekiyor.

İlki 2015 yılında gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören Dijital bankasurans Türkiye 2015 Zirvesi türkiyede ilk defa düzenlenmişti. Bu sene ikincisi düzenlenecek olan zirveyi AcerPro bilişim teknolojileri şirketi organize ediyor .

AcerPro neden bu etkinliği yapıyor?

AcerPro, 11 yılı aşkın bir süredir, 35 sigorta şirketini 5 bankaya entegre ederek ve bankasurans sektörünün Türkiye’de ve dünyada teknoloji lideri yazılım şirketidir. Bankasurans sektörünü daha da ileri taşımak için yapılacak daha çok şey olduğunun farkına varan AcerPro, bu konuda daha hızlı ve emin adımlarla yol almak amacıyla geçtiğimiz sene Dijital Bankasurans Türkiye konferansını hayata geçirdi. Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanlığı, Hazine, TSB, TBB, TSEV, SBM, yurt içinden ve yurt dışından Bankaların ve Sigorta şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin davetli ve konuşmacılardan oluşan, bu sene yapılacak zirvede Hazine’nin dijitale bakışından global ve dijital bankasuransa, yeni sigorta ürünlerinden, satış modellerinde oluşan değişikliklere, müşteri istatistiklerinden, modern ve en son teknlojilerin nasıl kullanılacağına dair pek çok konu başlığı konuşulacak.

AcerPro Hakkında

AcerPro, 2005 Yılında kurulmuş, Online sigortacılık konusunda çözümler üreten, YTÜ Teknopark’ ta faaliyetlerini yürüten yazılım firmasıdır. Hali hazırda, Albaraka Türk, Türkiye Finans, Anadolu Bank, Finans Bank ve Vakıf Katılım gibi bankaların Online sigorta platformlarını geliştirmektedir. Sigortacılık konusunda sürekli olarak yeni teknolojiler geliştirip, kullanım alanlarını arttırmayı hedeflemektedir.

2016 yılı itibaren İsviçre’de de faaliyet göstermeye başlayan ve global teknoloji şirketi olan AcerPro, sigorta şirketleri ile bankaların, brokerların ve acentelerin tüketicilerine daha iyi hizmet sunabilmek amacı ile yeni teknolojileri kullanarak ve dijital sigorta platformları ve bankasurans platformları geliştirerek Türkiye’de edindiği bu tecrübeyi yurtdışına da taşımayı hedeflemektedir.

Günümüz koşullarına baktığımızda, tüm dünya ulusları gibi biz de dijital çağı yaşıyoruz. Bu çağa adapte olabilmek için de atılması gereken adımları atmak zorundayız. Dijital evrilmenin en ihtiyaç duyulduğu alanlardan biri de şüphesiz, sigorta sektörü. Bugün insanlar her ihtiyacını, internet aracılığıyla çözümleyebilmektedir. Hal böyle olunca, sigorta sektörü bu gelişmelere kayıtsız kalamazdı. Bu alandaki ihtiyacın farkına varmak ve ihtiyacı giderme noktasında sorumluluk almak ise Acerpro olarak bize düştü.

AcerPro olarak, 2005 yılından bu yana ‘Online Sigortacılık’ üzerine çalışmalarımızı son sürat sürdürüyoruz. İhtiyaçlar, zamanla değişiyor ve artıyor tabi ki… Herşeye internet vasıtasıyla ulaşan insanlar, artık sigorta hizmetlerine dair tüm detaylara da ulaşabilmekte. Biz bu alanın iddialı oyuncularından olarak, SigortaPro, GatewayPro, BankasuransPro gibi ürünler geliştirdik.
SigortaPro ile sigorta aracılarına online, hızlı ve karşılaştırmalı olarak sigorta işlemleri için platform sunuyoruz. GatewayPro; Türkiyedeki tüm sigorta şirketlerinin tüm branştaki ürünlerine geçit sistemi üzerinden tek bir web servis altyapısı ile erişilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu sayede arcı kurumlar teknolojilerini geliştirmek istediğinde daha hızlı , güvenilir ve kolay bir şekilde çalışmalarını yürütebileceklerdir. BankasuransPro ile banka kullanıcıları, saniyeler içerisinde karşılaştırmalı olarak birçok sigorta şirketinden teklif alabilir. BankasuransPro sayesinde operasyonel yük minimuma inmektedir.

AcerPro, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark bünyesinde ve TUBİTAK ile Arge çalışmaları kapsamında derinlemesine bir çalışma ile sigorta teknolojilerini geliştirmektedir.

Fatih ACER
Bankasurans Teknolojileri Uzmanı

Sigortacılıkta Dijital PR ve Online İtibar Yönetimi

fatih-acer-resimSigorta sektörü, iletişimin en yoğun olduğu sektörlerdendir. Dolayısıyla iletişim ve olası iletişim krizleri açısından da potansiyeli yüksektir. Peki sigorta sektörünün algısını yukarı çekmek ve güven tesis etmek için neler yapılabilir?, sigorta sektörüne karşı oluşan ya da oluşabilecek olumsuz algıyı asgari seviyeye indirmek için hangi adımlar atılmalı? Bu sorulara yanıt aramak ve söz konusu yanıtı sizlerle paylaşmak için, bu ay “Sigortacılıkta dijital PR ve online İtibar Yönetimi” konusuna değineceğiz.

Öncelikle kavramları anlayarak konuya giriş yapalım…

İtibar, Türk Dil Kurumu’na göre “saygınlık” olarak ifade edilse de kavramı tüm boyutlarıyla değerlendirmek gerekmektedir. Dolayısıyla, insanların, kişi ya da kuruluşlar hakkındaki olumlu ya da olumsuz değer yargılarının tümünün bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ana yargıya “İtibar” diyebiliriz. Marka, kurum veya kişilerin sosyal ve ekonomik faaliyetlerini doğrudan etkileyen faktörlerden biri olmasının yanı sıra özünde “güven” barındırır.

İtibar Yönetimi ise bir kişi, kurum veya markanın, toplum ve rakipleri nezdindeki algısal değeri ile oluşan, tutum ve yargıları güçlendirmek, etkilemek ve kontrol altında tutmak için yürütülen tüm faaliyetler olarak açıklanabilir.

Olumlu bir itibar oluşturmanın esas olduğu itibar yönetiminde, kurum veya kişinin itibarına gelebilecek her türlü risk ve olumsuzluklarda, belirlenen stratejiler doğrultusunda, mevcut kriz ya da durumdan en az hasarla çıkılmasını sağlayacak manevralar gerçekleştirilmedir.

İtibar yönetimini doğru yapmış olan firmaların satışlarının, rakiplerine göre daima artış eğiliminde olduğunu ve her hangi bir kriz ile karşı karşıya kaldıklarında hedef kitlesi ve toplum nezdinde ki toleransının çok daha yüksek olduğunu unutmayalım.

Sigorta Sektörünün itibarlaşma adımları

“İtibar” kavramını Sigorta sektörü özelinde ele aldığımızda atılması gereken adımları şöyle sıralayabiliriz:

1) Öncelikle kurum kültürü ve imajına uygun mesajları belirlemek elzemdir. Stratejiye uygun mesajlar tasarlamak ve bu noktada müşteri odaklı anlayışı ön plana almak, itibarlı kurum algısı oluşturmanın olmazsa olmazıdır. Verilen mesajların birbiri içerisindeki tutarlılığı da bir diğer önemli husustur. Aksi takdirde itibarın özündeki güven duygusu sarsılabilir. Mesajlar tekrarlanmalı ve süreklilik arz etmelidir. Sigorta sektörünün dinamik yapısı da düşünüldüğünde, tekrar ve süreklilik olayının sağlıklı yürümesi için tam da bu noktada işin içine “dijitalleşme” gerekliliği giriyor. Bu gerekliliğin sonucu olarak da “Dijital PR” ortaya çıkıyor.

2) Önceki yazımda da (Dijitalleşmenin 10 altın kuralı) aktardığım üzere, Dijital PR ve Online İtibar Yönetimi’ni doğru uygulamanın kurallarından biri de, tüm bu süreçleri yürütebilecek bir proje yöneticisinin olması. Böylece, dijitalleşme sürecinin iyi yönetilebilmesi sağlanırken, burada oluşacak aksaklıklar ve olası itibar kaybının önüne geçilecektir.

3) Yine aynı şekilde gelişmiş bir sigorta platformu kullanmak ve acentenizin dijitalizasyon sürecini planlamak, oluşabilecek aksaklıkları ve sonucunda gerçekleşecek olan prestij kaybını önlemek için önemli bir noktadır.

4) Web tabanlı satış ve pazarlama faaliyetleri, mobil teknoloji kullanımı da kurumların itibar sürecine katkı sağlamaktadır. Günümüz koşullarında kolay ulaşılabilir olmak, algılamadaki çıtayı yükseltmektedir. Kısacası, sigorta sektörü gibi dinamik bir sektörde faaliyet gösteren kurumların, tüm birim ve süreçleriyle dijitale evrilmesi, PR ve itibar yönetimi sürecinin en önemli adımıdır. Teknolojinin cepte taşınabilir hale gelmesi, kurumların dijital çağa bir an evvel entegre olmaları için “acil eylem planı çağrısı”dır diyebiliriz.

4) Mesajların kesintiye uğratılmadan sunulmasının yanı sıra bunu hangi kanallar vasıtasıyla yaptığımız da önemli tabi. Geleneksel medyanın (tv, radyo, gazete, dergi vs.) tahtını sosyal medyaya devrettiği günümüzde, mesajların sosyal medya üzerinden aktarılması da bir gereklilik olmuştur. Fakat sosyal medya yönetiminin de özel bir strateji ve plan ile yönetilmesi gerektiği de göz ardı edilmemeli.

5) Online itibar yönetimindeki bir diğer önemli konu ise arama motoru pazarını etkili şekilde kullanmaktır. İnternet pazarının ve sosyal medyanın bu kadar güçlendiği bir dönemde hem mesajlarımızı vermek hem de satışımızı gerçekleştirmek için bu pazarlarda olmamak, hem itibar kaybına hem de satışlarda rakiplerin gerisine düşmeye sebep olacaktır.

Dijitalleşmenin bu denli önemli bir noktaya geldiği günümüzde sigorta sektöründe de acentelerin dijitalleşmeden uzak kalması düşünülemez. Dijitalleşme ile birlikte sigorta sektörü, ürün tasarımı ve üretimi, pazarlama ve kanal yönetimi, operasyon ve satış süreci yönetimi, yeni kanallar ile entegrasyonlar, detaylı raporlama gibi alanlarda yeniden tanımlanıyor. Yeniden tanımlanan sigorta sektöründe acentelerin rakiplerinden geri kalmaması için dijitalleşmeye, dijitalleşen dünya ile dijital PR ve online itibar yönetimine önem vermesi gerekmektedir.

Acentenizin dijitalleşmesi, dijital PR ve online itibar yönetimi ile ilgili sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarım. Aşağıdaki iletişim adreslerinden bana ulaşabilirsiniz.

Web: www.acerpro.com.tr
E-mail: fatih.acer@acerpro.com.tr
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/fatih-acer-237b45

Fatih ACER
Bankasurans Teknoloji Uzmanı

Sigortacılık Sektöründe Dijitalleşmenin 10 Altın Kuralı

fatih-acer-resim“Dönüşüm gereklilikten doğar.”

Yeni teknolojiler, yeni dağıtım modelleri, değişen müşteri davranışları ve gittikçe zorlaşan yerel, bölgesel ve küresel regülasyonlar sigorta sektörünü, diğer tüm sektörler gibi değişime zorluyor. İçinde bulunduğumuz dijital çağda hedef kitlenin bir şekilde dikkatini çekebilmemiz, bilgimizle güvenini kazanabilmemiz ve dijital mecralarda rakiplerimizden ayrıştırabiliyor olmamız için dijitalleşme sürecine hakim olmamız gerekiyor. Bunun için de dijital kanallar ve dijital yol haritası doğru stratejilerle belirlenmeli ve ana kurallar çerçevesinde ilerlenmeli.

1-Bir Proje Yöneticiniz Olsun

Dijitalleşme sürecine geçiş esnasında yenilikçi, teknolojiyi bilen, ekip yönetebilen, ekonomist ve sadece bu işe odaklanan bir proje yöneticisine ihtiyaç var.

Proje yöneticisi, hedefi belirleyen, rakiplerden avantajlı özellikleri sunabilen, karlılık analizini yapabilen, reklam bütçelerini oluşturabilen, tüm süreçlere hakim olan bir karaktere sahip olmalı. Aynı zamanda Proje Yöneticisi, altyapı çalışmalarından operasyon süreçlerine, nerede reklam verileceğinden satılabilir ürünler oluşturulmasına, müşteri ilişkilerinden satış operasyonuna kadar tüm süreci aktif olarak yönetebilme özelliklerine sahip olmalı.

2-Gelişmiş Bir Sigorta Platformu Kullanın

Teknoloji geliştikçe, yeni kanallar oluşuyor. Dolayısıyla tüm bu yeni kanallar ile entegre olabilen bir altyapı kullanmak kaçınılmaz oluyor. Bu yüzden Service Oriented bir altyapı olmalı. Service Oriented olmasının en önemli özelliği; web uygulamaları, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, muhasebe, affiliate sistemleri, reklam mecraları, sosyal medya, akıllı arabalar, akıllı saatler, kiosklar, akıllı gözlükler ve gelişecek tüm yeni teknolojik cihazlar gibi yeni kanallara kolaylıkla entegre olabilmesidir.

3-Acentenizin Dijitalizasyon Sürecini Planlayın

Acente çalışanları web, mobil, çağrı merkezi, sosyal medya, e-mail , arama motoru ve diğer reklam mecraları gibi tüm kanallardan gelecek olan satışların operasyonlarının hızlandırılacağı, reklamların optimize edileceği, bir platform ile tüm süreçleri bir plan dahilinde dijitalize edebilmeli. Tek bir platformdan karşılaştırmalı teklif alınabilmeli. Tahsilatı ile birlikte poliçeleştirilebilmeli. Zeyil ve yenileme süreçleri aynı platformda yönetilebilmeli.

Potansiyel satışlar, çapraz satışlar ve gelişmiş CRM gibi müşterinin ihtiyaç duyacağı tüm süreçler bu merkezi platformdan yönetilmeli.

Gelişmiş bir raporlama özelliği olmalı. Kanal, şirket, tarih bazında teklif, poliçe, adet prim, komisyon, hasar, hedef ve gerçekleşme raporları alınabilmeli. Şirketler ile mutabakat otomatik olarak yapılabilmeli.

4-Web’den Satış Sürecine Önem Verin

Web’den satış süreci akıllı bir platform üzerinden yürütülmeli. Müşterinin sigorta alanındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek, ona yol gösterecek akıllı bir platform olmalı. Bu platform geliştirilebilir sistemleri içermeli, heryerden ulaşılabilir olmalı ve detaylı ölçümleme sunabilmeli.

İhtiyaçlara yönelik sigorta hizmetleri kapsamında platformu ele alırsak, Platform; hem bireysel müşterilerin hem kurumsal müşterilerin tüm sigorta ihtiyaçlarını tek bir sistem üzerinden eksiksiz sunabilmeli.

Hasar anındaki hizmetlerin kolay ulaşılabilir ve sonuç odaklı sunulabilmesi sigortacılığın asıl amacını ortaya koyar. Buraya kadar platformu en iyi şekilde kurdunuz hatta dünyanın en iyi platformunu geliştirdiniz. Platforma ziyaretçi gelmediği sürece bu platformun faydasından sözetmek ne yazık ki mümkün değil. Bu yüzden mutlaka dijital pazarlama faaliyetlerine önem verilmeli.

5-Mobil Teknolojiyi Kullanın

Artan akıllı telefon ve tablet kullanımı oranları mevcut platformların mobilden kullanımını zorunlu hale getiriyor. Mobil teknolojiler hayatımıza girdikçe işleri yapış şeklimizde haliyle değişiyor. Bu değişim mobil yapıları kullanmamızı zorunlu kılıyor. Mobil cihazların özelliklerinden faydanılanarak hizmetlerin arttırılması, akıllı cihazlarla entegre olunması, mobil kurgulara açık bir yapıya sahip olunması rakiplere karşı üstünlük sağlıyor.

6-Çağrı Merkezi ile Entegre Olun

Çağrı merkezi sistemleri ile sigorta süreçleri entegre bir şekilde ilerlemeli. Süreç içerisinde yer alan tüm aksiyonlar çağrı merkezine iş açabilmeli. Tamamlayıcı ve otomatik çağrılar yapılabilmeli. Müşterinin detayından o müşteriye yapılmış tüm çağrılar görünebilmeli ve kayıt altına alınmalı. Inbound ve outbound aramalar sistemde kayıtlı olmalı. Konusuna hakim, mevzuatlara uygun sigorta satışı uzmanı çağrı merkezi personelleri ile çalışılmalı. Uzman bir ekip istihdam edilmeli ya da profesyonel çağrı merkezi şirketinden hizmet alınmalı.

7-Sosyal Medyayı Etkin ve Planlı Kullanın

Sosyal medyada planlı hareket ederek gerektiği yerde gerektiği gibi aksiyon alınmalı. Sosyal medya kanallarınız her zaman güncel olmalı, içeride bir ekibiniz yoksa mutlaka profesyonel bir ekip ile çalışılmalı. Müşterinin ihtiyaç duyduğu ya da duyacağı sigorta ürünleri sosyal medya kanalları aracılığıyla müşterinin karşısına çıkarılmalı, platforma ya da satışa yönlendirilmeli. Sosyal medyada sigorta uygulamaları geliştirilerek müşterilere daha kolay ve erişilebilir hizmet sunulmalı.

8-E-mail ve SMS Pazarlamaya Önem Verin

Müşterinin sigorta hizmetlerine ihtiyaç duyduğu düzenli e-bültenler çıkarılmalı. Bu e- bültenler satış amaçlı ve bilgilendirme amaçlı olarak ikiye ayrılır.

Müşteriye uygun kurgular belirlenmeli. Bunlar örnek senaryolar içerisinde ele alınmalı.

Poliçe bitimine yakın otomatik olarak müşteriye hatırlatmalar yapılabilmeli. Müşteri akabinde web’den, mobilden veya çağrı merkezinden teklif ve poliçe hizmetini alabilmeli.

Müşteri web’den teklif aldı ancak poliçe almadan çıkış yaptı. Sistem kendisine belirli periyotlarda hatırlatma yapmalı, müşteri tekrar web’e devam etmeli.

Özel günlerde kişiye özel mesajlarla kurumun ve hizmetlerin müşteriler nezdinde akılda kalmasını ve iyi bir izlenim bırakılması sağlanmalı.

9- Arama Motoru Pazarlamanın Avantajlarından Faydalanın

Online Satış Platformunuza ziyaretçi çekmek için arama motoru pazarlamanın avantajlarından faydalanmalısınız. Özellikle en çok aranan sigorta ve sigorta ürünlerini içeren anahtar kelimeler ihtiyaca uygun belirlenmeli. Hedef kitlenin en çok aradığı, kasko, trafik gibi rekabetçi kelimelerde ilk sıralarda çıkmanız, sizi avantajlı hale getirir. Tabi bunun için profesyonel bir destek alarak, doğru bir strateji ile reklam bütçenizi yönetmelisiniz.

Reklam faaliyetleri dışında, doğal arama sonuçlarında daha üst sıralara çıkabilmek üzere yapılacak içeriksel ve teknik optimizasyon çalışmaları ile elde edilen organik trafik arttırılmalı. Bunun için hazırlanan içerikler güncel ve özgün olmalı.

10- Diğer Mecraları Verimli Kullanın

Müşteriyi platformunuza çekecek sigorta ile ilgili içerikler, skype, whatsapp, affiliate, bannerlar, sponsorluklar, basılı mecra, gazete, televizyon, radyo, billboard, dergi, posta gibi diğer mecralarda etkili bir şekilde yayılmalı. Böylece platformunuz her an her yerde hem müşterinizin karşısına çıkar hem de ulaşılabilir olur.

Her geçen gün gelişen teknoloji ile sigorta sektörü yüzünü dijitale çeviriyor. Değişime ayak uydurmak için doğru teknolojiyi kullanmak şart.

Unutmayın ki hayatınız boyunca yapacağınız en büyük yatırım işinize olan yatırımdır. Bu dijitalleşme sürecinde en önemli yatırımlar; altyapıya, ekibe ve reklama yapılan yatırımlar olacaktır. Böylece dijitalleşme süreci sağlam adımlarla gelişip geleceğin kapısı aralanacaktır.

Siz de eğer bu değişimin farkındaysanız ve bu dijitalleşme sürecinin içinde yer almak istiyorsanız, acentinizin dijitalleşme süreçleri ile ilgili sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarım.

Aşağıdaki iletişim adreslerinden bana ulaşabilirsiniz.

Web: www.acerpro.com.tr
E-mail: fatih.acer@acerpro.com.tr
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/fatih-acer-237b45

Fatih ACER
Bankasurans Teknoloji Uzmanı

Sigortacılar İtibarlarını Dijital Yönetebilirler mi?

fatih-acer-resimSigorta sektörü, nihai tüketici ile iletişimin en yoğun olduğu sektörlerdendir. Sektörün müşterisi, çok sorgulayıcı ve didikleyici özellikler gösterir. Farklı ürünlerde gösterilmeyen titizlik, sigorta seçerken gösterilir. Hal böyle olunca, bu müşteri profiliyle hayli çetin bir iletişim çabası içerisinde olmak gerekir. Eğer bu iletişim çabasını doğru yönetemezseniz, itibarınızı kaybetme riskiniz çok yüksektir.

İtibar, tanımı yapılmak istendiğinde, tanımı yapmak isteyeni çok zorlayacak bir kavram. Türk Dil Kurumu, itibara tek karşılık vermiş: Saygınlık… Sözlükte adı böyle konulunca, yitirilmesi herkes açısından çok daha korkutucu hale geliyor. Peki, dijital mecraları kullanarak sigorta şirketlerinin itibar tesis etmeleri, hatta itibarlarını korumaları mümkün mü?

Soruyu böyle sorunca, plaza Türkçesiyle tumturaklı yanıtlar yazmamı beklemeyin. Plaza Türkçesinden hiç hazetmem… Ne diyeceğimi Türkçe ve anlaşılır bir dille söylemek isterim.

Klasik medya (Plaza Türkçesinde buna konvansiyonel medya diyorlar), müşteri ile etkileşime izin vermiyor. Sizin, olası müşterilerinizle iletişim kurabilmek için iki yolunuz var:

1- Reklam…

Televizyon, radyo ya da gazete – dergide reklamla müşterinize seslenebilirsiniz.

2- Haber olmak…

Bir şekilde başarınız ya da başarısızlığınız tv, radyo ya da gazeteye haber olur.

Sizi reklam edenlere reklamcı;

sizi mecralara haber edenlere PR’cı deniyor, karikatürize bir anlatımla.

Her iki halde de iletişim tam olarak gerçekleşmiyor. Çünkü reklamınızı kimin gördüğünü, gerçekten görüp görmediğini; reklam verdiğiniz mecranın tüketicilerinin sizinle ilgilenip ilgilenmediklerini bilemiyorsunuz. Zaten olası bir iletişim kriziyle karşılaşmışsanız, o krizi reklamla çözmeniz de mümkün değil.

Haber olmak ise, “parası verilerek yapılan bir şey” değil. Haber olmak için, ilgili mecranın sizi haber yapmaya değer bulması gerekiyor. Bu durumda sizin öncelikleriniz, doğrularınız ile sizi haber yapacak kurumun tercihleri asla çakışmıyor. Diyelim bir iletişim krizi yaşadınız. Sizi haber yapan mecra sizi gıyabınızda yargılayıp, infaz edebiliyor. Yanıtınızı haberleştirmeye bile gerek duymuyor.

Klasik mecralarda ipler, sizin değil, başkalarının elinde.

Anacak dijital mecralarda, durum bunun tam tersine.

Web siteniz, sizin gazeteniz ya da tv’niz.

Facebook, instagram, Twitter gibi sosyal mecralardaki hesaplarınız ise, sizin basın sözcüleriniz; halka ilişkilercileriniz.

Bu mecralarda neyi nasıl söyleyeceğinize doğrudan siz karar veriyorsunuz. İpler tamamen sizin elinizde…

Eğer dijital yapılanmanızı bu mantıkla kurmuş; çok sayıda takipçi kazanmış; müşterilerinizle aracısız bir iletişim dili yaratmışsanız, ne mutlu size…

Başarı kapıları ardına kadar açık demektir…

Fatih ACER
Bankasurans Teknoloji Uzmanı

Dijital Çağda Sigortacılık?

Hızla gelişen bilgi çağının insanlara sağladığı yenilikler ve avantajlar şirketler nezdinde de kaçınılmaz bir değişimi de getirmektedir. Bu değişimlerden de sigorta pazarı da çok büyük etkilenmektedir. Teknolojik atılımlar, dataların büyümesi, ihtiyaçların günün koşullarına göre değişmesiyle birlikte daha hızlı ürün çıkarma, kişiye özel hizmet vermek, sosyal medya alanında kendini göstermek gibi rekabetin yoğun olduğu bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Hatta bu durum önümüzdeki dönemde katlanarak artacak bu hıza ayak uyduramayan şirketler zor durumda kalacaklarıdır.

Özellikle mobil uygulamalar, etkin iş akışı uygulamaları, zaman kavramı, maliyet yönetimi, rekabet baskısı.. İşte bu koşullara daha hızlı cevap verebilmek adına şirketlerin digital poliçe üretme sistemlerine yatırım yapmaları çok daha önemli hale gelmiştir. Digitalleşen sigorta işlemleri ile şirketler daha az maliyetler ile müşteri odaklı , hızlı ve dinamik bir döngüsü olan sitemler üzerinden müşterilerine ulaşmış olacaktır.

Sigorta sektörünün üretim payında önemli bir yer sahip olan banka satış kanalı da bu değişimlerden etkilenmektedir. Özellikle bankacılık alanında yapılan teknolojik yatırımlar bu alanı kullanmak isteyen sigorta şirketlerini de kendilerini yenileme ve rekabete ayak uydurmaya zorlamaktadır. Böylece bankacılık ve sigorta sektörü dinamik bir yapıya girerek nihai tüketici için olumlu sonuçları doğurmaktadır.

Sonuç olarak bankacılık ve sigortacılık sektöründeki bu teknolojik değişim fırsatları avantaja çevirerek pazar paylarını arttırmaları için şirketlere önemli bir olanak sağlamaktadır. Gelecekte bu digital teknolojik yatırımlara önem veren şirketler karlılıkta da ön planda olacaklardır.

ZAFER ÜNAL

Sigorta Sektöründe Bankasürans , Dijital Pazarlama

erkan-aydoganBankasürans tüm dünyada yükselen bir iş modeli. Özellikle son 10 yılda hızla büyüyen, özünde geleneksel olmasına rağmen daha fazla teknolojik uygulamaları kullanan bir dağıtım kanalı olarak karşımıza çıkıyor.

Bankaların kurumsal kimliği ve organizasyon disiplinleri tüketici gözünde güven yaratmaktadır. Bugün ülkemizde de tüm gelişmiş ülkelerde de bankalar tüketici gözünde güven anlamında önemli bir konumda bulunmaktadır.

Bankalar bu yönü ile finansal bir enstrüman olan sigorta için de tercih edilen bir dağıtım kanalı olmaktadır.

Dünyanın bir çok ülkesinde de bu trend ve anlayış zamanla daha da yaygınlaşmış ve bankasüransın tercih edilen bir kanal olmasına imkan vermiştir.

Dünya sigorta verilerine göre bankasürans kanalının payı %5’ler seviyesinde başladığı yolculuğunda günümüzde % 20 lere yaklaşmıştır.

Ülkemizde de benzer bir seyir izleyen bankasürans kanalının payı dünyadaki gelişimine paralel olarak %20 lere yaklaşmış bulunmaktadır. Demografik yapı, güven unsuru, ekonomik büyüme trendleri ve makro ekonomik koşullar bu büyümede en önemli etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Banka kanalının üretim yapısına derinlemesine bakacak olursak, 2015 yılı sonunda Hayat Branşında %80 lik pay ile bankalar sigorta sektöründeki prim üretiminde lider konumdadır. Hayat dışı branşta bu oran %14 olmakla birlikte, bankasürans kanalından yapılan hayat ve hayat dışı prim üretimi toplamı  %22 lik bir paya sahip olduğunu görüyoruz.

Avrupa Bölgesini incelediğimizde Portekiz, İspanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Hollanda’da bankasüransta lider konumda iken Asya Bölgesinde  Çin, Hong Kong ve Hindistan, Amerika Kıtasında  Şili, Brezilya, Meksika ve ABD bankasürans prim üretiminde ön plana çıkmaktadır.

Günümüz koşullarında Bankaların ekonomideki rollerinin yanı sıra sigorta sektöründeki aracılık rolleri açısından da etkinliğini üst seviyede taşıdığını görmekteyiz.

Organizasyon şeması açısından şube ağının ülke geneline yayılmış olması hizmetlerin tüketiciye ulaşmasında etkin olduğu gibi sigortacılık anlamında da potansiyel ve homojenlik içeriyor.

Şube kanalı haricinde call center, internet bankacılığı, ATM  gibi kanallar bankalar tarafından sigorta satışlarında da yoğun kullanılmaya başlanmıştır.

Özellikle bireysel müşterilerin genel tüketim güdüsünün yoğunlukla internet ve web tabanlı servislerden olduğunu düşündüğümüzde önümüzdeki yıllarda sigorta satış kanalları arasında bankaların etkin bir role sahip olacağını görüyoruz.

Bankalar Birliğinin Eylül 2015  verilerine göre Bireysel Konut/Taşıt/İhtiyaç kredisi kullanan  toplam müşteri sayısı 2,6 Milyonun üzerinde. Bu veriye kredi kartı, kredili mevduat hesabı ve mevduat hesabı sahibi müşteriler ile şahıs firmaları ve tüzel firmaların ticari kredileri dahil değildir.

Bankalar birliğinin Aralık 2015 Bireysel Mobil ve İnternet Bankacılığı aktif müşteri sayısı 17Milyon kişidir.

İnternet bankacılığı hizmetlerini kullanan aktif bireysel müşterilerin yüzde 30’u ile aktif kurumsal/tüzel müşterilerin yüzde 35’i İstanbul’dadır. Bunu her iki müşteri grubunda da Ankara ve İzmir illeri takip etmektedir.

Mobil bankacılık yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış müşteri sayısı Aralık 2015 itibariyle yaklaşık 17 milyon kişidir. Bunların 10 milyon 435 bini (yüzde 63’ü) Ekim-Aralık 2015 dönemi içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmıştır. Son bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmış mobil bankacılık müşteri sayısı ise 19 milyon 12 bin kişidir.

Ekim-Aralık 2015 döneminde mobil bankacılık ile gerçekleştirilen 5,1 milyon adet yatırım işleminin hacmi yaklaşık 49 milyar TL olmuştur.

Ekim-Aralık 2015 dönemi itibariyle, mobil bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 87 milyon 461 bin, tutarı ise 174 milyar TL olmuştur. EFT, havale ve döviz transferi  işlemlerini kapsayan para transferleri işlemleri, finansal işlem hacminin yüzde 60’ını oluşturmuştur.

Özetle nüfusa oranladığımızda kredi verilen müşteri penetrasyonu ile kredi haricindeki müşteri sayısını düşünürsek büyük bir potansiyelin olduğunu görebiliyoruz.

Bankaların Alternatif Dağıtım Kanallarında satışı yapılacak sigorta ürünlerinin basit ve anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, kolay temin edilebilir olması operasyonel süreçlerinin esnekliği müşterinin memnuniyeti ve sigortayı banka kanalından temin etmeye yönelik bakış açısını olumlu etkileyecektir.

Sigorta Sektöründe faaliyet gösteren toplam 64 şirketten 38 Tanesi Hayat dışı, 26 tanesi ise Hayat ve Hayat-Emeklilik Şirketlerinden oluşmaktadır.

38 Hayat dışı şirketin ise 24 tanesinin Banka kanalından satış yaptığını görüyoruz.

Sigorta gibi bankanın ana faaliyeti olmayan bir ürünün satışında, bu ürünü sağlayan sigorta şirketlerinin bankada çalışan personelin satışını kolaylaştıracak iş süreçlerini geliştirmesi ve yalınlaştırmasıdır.

Günümüz teknolojisinde internet üzerinden satış, mobil uygulamalar, ATM ve Çağrı merkezi üzerinden satış, banka kanalında olduğu kadar sigorta şirketlerinin de hedefinde olan   kanallardır.

Günümüzde kredi ihtiyacının  internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamalarından karşılanabildiği bir ortamda sigorta satışı için henüz yolun başında olduğumuz ve sigorta  şirketlerinin de bu alana daha fazla yatırım yapması gerektiği gerçeği ile karşılaşıyoruz.

Bankaların bu teknolojileri  sigorta sektörüne göre daha erken bir sürede ürün satışına odaklamıştır. Bu avantajı faiz dışı gelir yaratmak için sigorta ürünlerinin satışında da etkin olarak kullanma potansiyeline sahip olduklarını kabul etmek gerekir.

Banka, müşterisinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak yönündeki hizmetleri sayesinde, elindeki müşteri datasına sigorta ürünlerini de sunabileceği  çapraz satış fırsatlarına sahiptir.

Bankaların çapraz satış için en çok kullandığı yöntemler arasında gelen müşteri analizleri, müşteri değer yönetimi ve müşteri etkinliği yöntemleri ile  müşterilerin ihtiyaçlarına uygun sigorta ürünlerinin sunulması, müşteride satış etkinliğini ve  “Doğru Müşteri+Doğru Ürün=Mutlu ve Sadık Müşteri “  sonucunu getireceğini düşünüyoruz.

Bu potansiyel çerçevesinde bankacılık ürünlerine uygun sigorta ürünleri ile “Müşteri Odaklı” ürün geliştirmek ve böylelikle rekabetçi bir piyasa ortamı yaratmak mümkün olabilecektir.

Özellikle ferdi kaza tabanlı ürünler; işsizlik sigortası, tehlikeli hastalıklar gibi; tamamlayıcı sağlık sigortası ve Kredi teminatına yönelik Hayat ve ya Ferdi Kaza sigortalarının yanı sıra Konut/Dask/Kasko gibi ürünlerin bu alternatif dağıtım kanallarından da müşteriye ulaştırılması genel sigortalılık oranını ve kişi başına ortalama primi artıracak bir etki yaratacağını söyleyebiliriz.

ERKAN AYDOĞAN

Android & İos işletim sistemleri ve sigortacılık sektörü

Değerli Dijital Tutkunları,

B-gokhanBu ayki yazımızda öncelikle Android işletim sisteminden sonrasında ise iOS işletim sisteminden bahsedip sigortacılık sektörüne küçük bir dokunuş yapacağız.

Öncelikle kafanızdaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaya çalışayım: Dünya’ da en çok kullanılan 2 işletim sistemini karşılaştırıyorum çünkü Windows Phone bu iki işletim sisteminin çok gerisinde kaldı. Gelin hep birlikte her iki sisteminden tanımından, özelliklerinden ve karşılatırmalarından bahsedelim;

Android daha açık bir sistematiğe sahiptir, bu da her uygulamaya kolayca ulaşılabilmesini sağlamaktadır. Andorid sistem uygulama mağazası olarak Google Play’i kullanmaktadır. Kullanım kolaylığı ve arayüz konusunda Android işletim sistemi biraz karışıktır. Google Play, 2015 sonu itibari ile 400 bin civarı uygulama sayısına sahip dev bir markettir ve bu markette birçok uygulamayı bulmak mümkündür. Şu an bu yazı yazılırken bile en az 5 yeni uygulama daha sisteme dahil olmuş olabilir. Android bir cihaz bilgisayara bağlandığında USB görevi görmekte ve dosyalar kolaylıkla aktarılmaktadır. Ayrıca özel yazılım ve işletim sistemi modları ile istediğiniz özelleştirmeleri yapabilirsiniz.

iOS ise kapalı bir sistemdir. Bu da güvenlik bakımından oldukça güvenilir olduğu anlamına gelmektedir. iOS günümüzde kullanımı en kolay mobil işletim sistemi durumundadır. Apple Store düzenli bir online yazılım mağazası haline gelip milyonlarca kullanıcıya ulaşan ilk şirkettir. Bu alanda ilk olması sebebiyle geniş bir uygulama ağına sahiptir. Dünya çapında 2015 sonu itibari ile 500 binden fazla uygulamasıyla beraber kullanıcılara geniş seçenek sunmaktadır. Telefonunuzu iTunes olmayan bir bilgisayara bağladığınız zaman içindeki fotoğrafları alabilirsiniz, fakat yine güvenlik sebebiyle bu klasöre hiçbir dosya kopyalayamazsınız. Her yıl düzenli olarak iOS güncellemesi yayınlanmaktadır. Bu güncelleme birbirinden fazla yenilikler içermektedir. Son yapılan iOS güncellemesi telefona 200’den fazla yenilik getirmiştir.
Sonuç olarak kolay, kullanışlı bir işletim sistemi istiyorsanız İOS tam size göre. Teknoloji ile yakından ilgileniyorsanız Android size daha uygun olabilir…
Peki kısaca Türk sigortacılık sektöründe hangi işletim sistemi daha fazla kullanılıyor derseniz hemen cevaplamaya çalışayım; bugün Android marketi Play Store’ a girdim ve ‘sigorta’ kelimesini yazdım bakın aşağıda sıralandığı şekli ile karşıma neler çıktı:
-Sigorta Asistanı, SB Mobil, SSK Sorgulama Servisi, Allianz’ ım, Kolayla, SigortaBird vs
Peki iOS de ne çıktı derseniz:
-SB Mobil, Sigorta Mobil, Sigorta Haber, Sigortam Cepte, HDI Sigorta vs
Ne dersiniz? Hayal ettiklerinizden çok daha azı mı karşınızda acaba? Yada bu uygulamalar herşeyi ile hazır mı? Bir sonraki yazımızda belki de bunu biraz irdeleriz ne dersiniz?
Dijital ile kalmanız dileği ile…

GÖKHAN CAVKAYTAR

4.5G ve Sonrası

Değerli Dijital Tutkunları,

B-gokhanBir önceki yazımızda Google dan bahsetmiş ve Google ın nasıl dünyanın en büyük devlerinden birisi haline geldiğini ilk ağızdan yani eski CEO’ su Eric Schmidt ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Jonathan Rosenberg tarafından anlatılan “Google Nasıl Yönetiliyor” adlı kitaptan birkaç alıntı yapmış ve Dijital bir şirketin nasıl başarılı olabildiği bilgisini de paylaşmıştık.

Gelin bugün yazımıza ufak birkaç nokta ilave ederek ve bu ayın en büyük gündemi olan 4.5 G verileri ile tamamlayalım:

Kitabın 100.sayfasında çok dikkat çekici ve atlanmaması gereken bazı bilgiler var:

  • Küresel telefon ağının 150 milyon telefona ulaşması için 87 yıl geçmiş olması,
  • Günümüzde ise platformların, milyarlarca insanı çok daha kısa bir sürede destekleyebilecek kadar güçlü bir hal alması,
  • İnsanların birbirini bulduğu bir sosyal ağ olarak dünyaya yayılan ancak sonrasında bir uygulama platformu haline gelen Facebook un, sekizinci yaşını kutladıktan kısa bir süre sonra 1 milyar kullanıcıya ulaşması,
  • Mobil işletim sistemi Android in, beşinci yılında 1 milyar aktif cihaza ulaşması,
  • Mali analistler her daim karlılığını sorguluyor olsa da Amazon un sürekli büyümeye odaklanması ve şu an perakende, medya ve bilişim gibi en az üç farklı sektörde dünyanın en güçlü şirketlerinden biri haline gelmiş olması.

Eskiden teknoloji hakkında 10 yıl önce diye konuşurken günümüzde geçen yıl diye konuştuğumuz zamanlar bile giderek azalmaya başladı. Teknoloji o kadar hızlı ve sürekli kendini geliştirir boyutlara ulaştı ki bazen takip etmek bile imkansız hale gelebiliyor.

Sigortacılık tarafında bu hıza ayak uydurmak için şirketler artık ‘dijital sigortacılık’ bölümleri kurmaya başladı; hatta büyük ölçekli bir sigorta şirketi sırf bu iş için Genel Müdür Yardımcısı atadı. Sektörün tüm paydaşlarının müşterinin hayatını kolaylaştıracak bu adımları atması elbetteki bizi daha büyük başarılara taşıyacaktır…

Gelelim 4.5 G’ ye.. Teknolojiye ilgi duyan ve bilgiye çabuk ulaşmak isteyen herkes gibi ben de 1 Nisan gecesi saat:00.01’ i heyecanla bekledim ve kullandığım operatörün saat: 00.30’ da LTE’ ye geçmesi ile telefonumda internet testleri yaptım.

Wi-Fi’ da Download hızı 11.80 Mbps iken LTE’ de 73.16 Mbp soldu,
Wi-Fi’ da Upload hızı 0.86 Mbps iken LTE’ de 39.52 Mbps oldu.

Dikkat ederseniz Wi-Fi ile LTE arasında internet hızı download da 6 kattan fazla, upload da ise yaklaşık 39 kat daha hızlı. 1 Nisan öncesi mi? İsterseniz o hızdan (3G) hiç bahsetmeyelim bile.

Bu hız umarız hayatımızın en önemli parçalarından olan bilgiye kolay ulaşım ve hızlı üretkenlik konusunda hepimizin önünü açar.

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere dijital ile kalmanız dileği ile…

GÖKHAN CAVKAYTAR