Günümüzde hemen hemen 18 yaş üstü herkesin bankalarla bağlantısı olduğunu varsayarsak, bankaların sigorta satışı için, geniş bir müşteri portföyüne sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hayat sigortasından bireysel emekliliğe kadar birçok sigorta hizmeti veren bankaların bu işlemine “Bankasurans” diyoruz.

AcerPro olarak, bankaların sigorta şirketleriyle bağlantı kurmalarını kolaylaştıracak bir platform oluşturduk. “Online Bankasurans Platformu”, online, web tabanlı ve karşılaştırmalı sigorta hizmetleri sunan bir platformdur.

Online Bankasurans Platformu ile banka kullanıcıları, saniyeler içerisinde karşılaştırmalı olarak birçok sigorta şirketinden teklif alabilir. Operasyonel yükü minimuma indiren Online Bankasurans Platformu’nun diğer avantajları ise şöyledir:

20150909Bankasürans

   • Online/Offline (hybrid) teklif ve poliçe süreç yönetimi sağlar,
    Online teklif sürecine offline çalışılan teklifler de tüm detayları ile eklenip toplu olarak takip edilebilmektedir. Online ve Offline tüm teklif / poliçe süreçleri toplu olarak raporlanabilmektedir.
   • Call Center ile entegre edilir,
    Call Center sistemleri ile sigorta süreçleri entegre edilerek, tek noktadan takip edilip raporlanabilmektedir.
   • Fiyat ve teminatları karşılaştırmalı PDF formatında sunar,
    Teklif alındığında fiyatlar ve teminatlar karşılaştırmalı bir tabloda sunulmakta ve PDF formatında alınarak müşteriye gönderilebilmektedir.
   • Gerçek zamanlı detaylı raporlama sunar,
    Yapılan tüm işlemler satış kanalı bazında, şube bazında, kullanıcı bazında, şirket bazında, branş bazında, tarih bazında ve daha pek çok raporlama kriterleri ile detaylı ve anlık olarak raporlanabilmektedir.
   • Merkezi platformdan yönetilir,
    Online ve Offline tüm süreçler tek bir ekran üzerinden yapılmakta ve raporlanmaktadır.
   • Telif ve Poliçe operasyon süreçlerini kısaltır,
    Banka kullanıcıları, ana bankacılık sistemi ile tam entege olan BankasuransPro ile saniyeler içerisinde çok sayıda sigorta şirketinden online ve karşılaştırmalı olarak teklif alınmaktadır. Kredi kartı ya da hesaptan tahsilat yapılarak poliçeleştirme işlemi aynı ekran üzerinden tamamlanmaktadır.
   • GatewayPro üzerinden Sigorta Şirketleri ile iletişim sağlar,
    GatewayPro ile, sigorta şirketlerinin sağladığı ürün teklif ve poliçeleştirme web servislerini, merkezi bir sistemde birleştirip standartlaştırarak tek bir web servisi olarak sunulmaktadır.
   • Ana bankacılık sistemi ile entegrasyon sağlar,
    Ana bankacılık sistemi ile Kullanıcı, Müşteri, Ödeme, Kredi gibi konularda tam entegre olmaktadır.
   • Çapraz satış imkanı sunar,
    Kasko/Trafik, Konut/Dask gibi ürünlerde eş zamanlı olarak sorgulanabilmekte ve tarihi yaklaşan poliçeler sisteme kaydedilerek potansiyel listesinden takip edilebilmektedir. Ayrıca müşteri bazlı kontroller ile var olmayan poliçeler potansiyel listesine dahil edilerek takip edilebilmektedir.
   • Tramer Dask KPS APS EGM entegre çalışır,
    Tramer Dask KPS APS EGM gibi sistemler üzerinden sorgulama yapılabilmektedir.
   • Yenilemeleri, manuel ya da otomatik olarak yapar.
    İlk etapta mevcut tüm poliçeler Sigorta Platformuna aktarılır. Yenileme listesinde poliçe bitimine 1 ay kalan poliçeler listelenip aynı anda toplu olarak teklifler çalışılabilmekte ve müşteri onayı olur ise poliçeleştirme yapılabilmektedir.